GALERIE VODNÍCH ROSTLIN VHODNÝCH PRO PĚSTOVÁNÍ V OKRASNÝCH AKVÁRIÍCH

© 2001 - 2003

VÍTEJTE V NAŠÍ GALERII AKVARIJNÍCH ROSTLIN...

 

Riccia fluitans
(trhutka plovoucí)

 

Plovoucí rostlina řazená k mechům - jatrovkám:

RICCIA FLUITANS - DETAIL

 

Detailní pohled na prorostlý trs, který se vyvinul z nepatrného
zlomku rostliny na osvětlené hladině akvária:

VRSTVA NA HLADINĚ AKVÁRIA MŮŽE SNADNO DOSÁHNOUT NĚKOLIKACENTIMETROVÉ TLOUŠŤKY...

Trhutka patří mezi světlomilné rostliny;
v nedostatku světla přežívá jen obtížně, nevytváří hustý koberec
a trsy na hladině se postupně rozpadají na drobné části...

VRSTVA TRHUTKY NA HLADINĚ BRÁNÍ PRONIKÁNÍ SVĚTLA K OSTATNÍM PONOŘENÝM ROSTLINÁM...

Rostlina dokáže růst i těsně nad hladinou vody nebo přichycená
k podkladu ve vysoké vzdušné vlhkosti (na kořenech, kamenech apod.).
Přirostlá k pevnému podkladu (v přírodě při poklesu hladiny vody) může po zvýšení vodního sloupce po určitou dobu růst přichycena na dně.
Ze dna však brzy vypluje k hladině, kde má nejvhodnější podmínky
(především světlo) pro rychlý růst a šíření do okolí. Schopnost růstu po upevnění na předměty v akváriu (na dně) je někdy využívána i akvaristy k vytváření zajímavých efektů. Tento způsob pěstování však vyžaduje intenzívní péči a patří spíše k zajímavostem, než k metodám vytváření přirozených podmínek růstu...

POHLED SHORA NA "KOBEREC" TRHUTKY VYJMUTÝ Z VODY...

Trhutku je také možno využívat pro ryby zdržující se v blízkosti hladiny jako prostředí k úkrytu (pro mladé rybičky) nebo místo ke stavbě hnízd a tření (především pro labyrintky - čichavce apod.).

Při intenzívním osvětlení a dobré výživě se z trhutky snadno stává (v akváriu) nežádoucí plevel...

POHLED SHORA NA "KOBEREC"
TRHUTKY NA HLADINĚ VODY...
( ZVĚTŠENO )

 

ZPĚT NA GALERII - PŘEHLED

AKVÁRIUM PELIKÁN - ZPĚT NA TITULNÍ STRANU