OSTRÉ PERO - KRITIKA POCHYBNÝCH PRAKTIK

AKVARISTICKÉ ŽIVNOSTI
CO DÁL?

Diskusní fórum - akvarium.cz

OSTRÉ PERO - KRITIKA POCHYBNÝCH PRAKTIK

Poslední aktualizace: 17. 05. 2002

<<< PRVNÍ KOLO DISKUSE POKRAČOVÁNÍ
novela živnost. zákona
ZCELA DOLŮ >>>

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ BYLA ZRUŠENA
- BEZ NÁHRADY
více o souvislostech vládních nařízení

 


11
Vladimír Pelikán ( 17.05.2002 - 03:07:39 )
Živnosti - živnostenský zákon - změna

Abychom problematikou živností zbytečně nehltili diskusi (zejména příspěvky bez informačního obsahu), přidávám ještě odkazy, na kterých si můžete kdykoliv zjistit
aktuální stav vývoje a výhled do budoucna:
* 1. Poslanecký návrh změn živnost. zákona (tisk 978)
* 2. Stav projednávání v Parlamentu + historie
* 3. Stanovisko soc. vlády k návrhu zákona
Jak vidno, celá záležitost se táhne v parlamentu už dosti dlouho a je naprosto zřejmé, kdo jaká stanoviska hájí (lze jít do podrobností - projednávání zákona ve sněmovně a postoje jednotlivých poslanců, stran, vlády a jejích zástupců... argumentace.
To je také rozšířená odpověď L. Šíšové, proč v této problematice není možno poskytovat výhradně jednostranné (vládní) výklady, které mohou být odlišné od toho, jaký názor má Poslanecká sněmovna PČR, Senát (a nakonec i prezident) - k zákonu - ne k nařízení vlády.
Vřele doporučuji jako PŘEDVOLEBNÍ ČTENÍ: Poslanci v práci (bez kamer).
Ne Pelikán, pane Krouský. To internet je "Vševěd"! {:o)

10
Vladimír Pelikán ( 17.05.2002 - 00:57:08 )
Re: lenka.sisova ( 16.05.2002 - 23:26)
Zkuste si ten (můj) příspěvek přečíst ještě jednou až do konce. Tam najdete odpověď. Pokud ne, ozvěte se, vysvětlím.

09
lenka.sisova ( 16.05.2002 - 23:26:39 )
RE: živnosti
Jen malá poznámka - pokud se nemýlím, byl zrovna pan Pelikán jedním z prvních, který se nedávno na MPO s dotazem ohledně živností obrátil a odpovědi na některé otázky na webu zveřejnil. Teď se najednou tento státní orgán pro argumetaci nehodí?

08
Vladimír Pelikán ( 16.05.2002 - 22:18:20 )
Živnosti - informace - školení - reklama

(Re: Ivan Krouský 16.05.2002 - 10:45)
"...P. Pelikán by měl vědět... Ví jak budou rozhodovat soudy, zná předem nález ústavního soudu. To co nevědí právní experti!! Dále NO COMENT..."
Právní experty
jsem
(volně) citoval. Že je nařízení vlády protiústavní, konstatoval Parlamentní institut ve svém odborném stanovisku. Proto také iniciativa poslanců PČR usiluje o zrušení nesmyslného (podzákonného) předpisu, který (podle Ústavy ČR) nesmí omezovat občany ČR (může to jen zákon).
***
Rozdíl mezi námi je samozřejmě v přístupu.
Pan Krouský dělá (nezištně !) REKLAMU školení L. Šíšové, ale oba se přitom tváří ("jménem celé akvaristické veřejnosti") jako lidumilové objektivně informující veřejnost.
***
Akvaristům (+obchodníkům) je samozřejmě mnohem užitečnější informace, že nesmyslný předpis (či zákon, který jej inicioval) bude změněn, (novelizován, zrušen...) atd. , než právě platné (kritizované) znění (jehož změna byla či je jen otázkou týdnů či měsíců). Mohou se tak vyvarovat zbytečných výdajů, ke kterým je naopak aktivity L. Šíšové (Akvárium zal. 1899) neseriózní reklamou vyzývají.
Nemůžeme mít stejné názory - každý sledujeme jiný cíl. Proto tolik zlosti...(jde o peníze).
Žádat vládu (živnostenský odbor MPO) o stanovisko k textu, který sama "spáchala", mělo jasný smysl - vysvětlení, co měl autor předpisu na mysli.
Žádat tiskové oddělení MPO o výklad novelizace zákona (v souvislosti s jeho vlastním předpisem, označeným právními experty za protiústavní) - to už je spíš "ze života Jos. Švejka". Ten by to ale svedl lépe a s milým úsměvem.
(Výše jmenovaní to ale zřejmě myslí vážně !)
***
Dále opravdu NO COMMENT... {:o) (Ach jo!)

07
Ing. Ivan Krouský ( 16.05.2002 - 10:45:38 )
ACHJOOOOOOO
Povzdech SAMA mě pobavil a tak se připojuji.
Když není profesní sdružení obchodníků se zvířaty, když je AKVA CZ, která se považuje za zástupce všech akvaristů, mrtvým broukem a když už jsem si do této problematiky "šlápnul". pokusím se to dokončit. Požádal jsem ministerstvo o výklad ke změnám. Odpověď v plném znění uveřejníme na spolkových stránkách www.akvarium.cz/1899. Jen bych upozornil, že v době kdy jsem informaci podával byla platná a tedy korektní. P. Pelikán by měl vědět, že platí vždy ta posledně schválená verze zákona a k ní se vztahoval výklad. On nabádá k nedodržování zákona když se domnívá, že bude změněn. Ví jak budou rozhodovat soudy, zná předem nález ústavního soudu. To co nevědí právní experti!! Dále NO COMENT a omluva.

06
sam ( 16.05.2002 - 07:38:55 )
Re: Akvaristické živnosti : dezinformace a skutečnost
ÁÁÁÁCH JÓÓÓÓ !!! A to už to vypadalo, že dáte pokoj s těma hádkama o něčem, co podle mne většinu místních účastníků zni zbla nezajímá. Ale jsou asi lidé, kteří se prostě musí za každou cenu zviditelnit.

05
Vladimír Pelikán ( 16.05.2002 - 02:14:50 )
Akvaristické živnosti : dezinformace a skutečnost

(Re: lenka.sisova 15.05.2002 - 11:37)
"...O podmínce "odpuštění" vzdělání, tedy i rekvalifikace, zde není ani zmínka..."
A co třeba: Přechodná ustanovení
1. Průkazy živnostenských oprávnění pro živnosti ohlašovací volné, které byly vydány před dnem účinnosti nařízení vlády vydaného podle § 73a, zůstávají v platnosti...
A) Nepatřil obchod se zvířaty (nákup za účelem dalšího prodeje a prodej...) před vydáním oněch nesmyslných nařízení vlády také k živnostem ohlašovacím volným ?
B) Stihnou vaši přátelé z mediálního odboru MPO odpovědět ještě do voleb? (Obávám se, že po nich už asi jejich argumenty nebudou mít potřebnou "sílu"...{:o)

04
lenka.sisova ( 15.05.2002 - 11:37:32 )
Re: Rekvalifikace
Vážení přátelé,
v dodatku, který se týká změny živnostenského zákona, jsem našla pouze ustanovení o "odpuštění" let praxe pro živnostníky, kteří již živnost provozovali dříve. O podmínce "odpuštění" vzdělání, tedy i rekvalifikace, zde není ani zmínka. Nicméně v této situaci udělám to co již spolek udělal v nejasnostech okolo živností - obrátím se na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o jejich oficiální vyjádření. Jakmile dostaneme vyjádření, dám ho samozřejmě k dispozici na web. V každém případě toto opatření zákona pomůže těm, kteří až dosud měli problém s doložením let praxe. (Vzhledem k tomu, že k rekvalifikačním kursům požadovaly až dosud některé ŽÚ také až 8 let praxe, je novela zákona jistě vítanou změnou pro všechny.) Pro úplnost doslova přetiskuji doplnění zákona, protože řada doplnění s touto problematikou nesouvisí:
2. V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní
Odborná způsobilost spočívající v délce praxe se nevyžaduje u fyzické osoby, která příslušnou živnost již provozovala nebo pro ni byla ustanovena jako odpovědný zástupce; to platí i v případě změny živnosti volné na živnost vázanou. V takovém případě mohou fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání na základě živnostenského oprávnění vydaného na živnost volnou v provozování živnosti pokračovat."

03
Vladimír Pelikán ( 15.05.2002 - 02:05:11 )
Akvaristické živnosti : dezinformace a skutečnost

Kdo sledoval ostrou diskusi (i s poněkud komickým vstupem anonymního úředníka MPO) na téma akvaristická školení a dezinformace
(v časopise Akvárium-terárium, Krouský & Šíšová...)
, možná si pamatuje mou argumentaci vůči nesmyslnosti zveřejňování pochybných výkladů práva, o nichž již v okamžiku zveřejnění bylo známo, že nejsou korektní, protože brzy budou změněna či zcela zrušena novelizací zákona přijatou v parlamentu (v té době byl "na cestě" do senátu a k prezidentovi). Co bylo změněno a že mnozí obchodníci i chovatelé vyhodili své peníze naprosto zbytečně - to zcela jasně vyplývá z přijatých změn živnostenského zákona (formát pro tisk).
Stručně řečeno:
Kdo provozoval dříve živnost, u níž nastal (vládním nařízením) přechod pod živnost vázanou, nemusí vykonávat ŽÁDNÉ dodatečné rekvalifikace (ani obchodníci se zvířaty). Vydaná (stará) oprávnění k provozování činnosti (podnikání) zůstávají v platnosti (na požádání budou vydány nové živnostenské listy v rozsahu původního oprávnění - bezplatně).
Jak jsem již upozornil (3.05.2002 - 23:23), chystá se navíc úplné zrušení pochybného nařízení vlády, poněvadž je v rozporu s Ústavou ČR.
Proto považuji za zcela zbytečné, aby kdokoli v souvislosti s informacemi šířenými výše zmíněnými subjekty absolvoval jakákoli "(re)kvalifikační školení" pořádaná pro chovatele a ZOO-obchodníky v souvislosti s kvalifikačními požadavky nařízení vlády. Pro nové uchazeče o živnostenský list sice nadále zůstávají v platnosti příslušná ustanovení vládního nařízení, avšak jejich "doba života" je velmi nejistá. Tentokrát je navíc možno říci, že pokud by živnostenský úřad odmítl vydat novému uchazeči (bez vládou předepsané kvalifikace) živnostenský list, jeho šance na úspěch (v případě soudního sporu s živnostenským úřadem) by byla zřejmě vysoká.
Další souvislostí je nejasnost oprávněnosti postupu finančních úřadů (paušální odpočet 50% nákladů a jeho ukončení pro chovatele akvarijních ryb), poněvadž jejich výklad vycházející z vládního nařízení (povinnost přejít ze zemědělských činností pod režim živnostenského zákona) je přinejmenším nejistý.
Na detailní výklad souvislostí je potřeba si počkat, v problematice živností nastane (zřejmě až po volbách) jistě ještě řada změn (doufejme k lepšímu).
Jisté je, že údaje zveřejněné v AT (dubnové a dřívější vydání) a totožné znění zveřejněné dříve na stránkách Akvárium zal. 1899 - neobsahují seriózní výklad platných právních předpisů v této oblasti.
Živnosti - II část
Akvaristické daně
Živnosti - diskuse (archiv)

02
Vladimír Pelikán ( 3.05.2002 - 23:23:59 )
Akvaristické živnosti: "Rekvalifikace " zbytečná?
Nařízení vlády č. 469/2000 je protiústavní ! ZRUŠIT !
Podle zpráv z týdeníku Profit č. 18/29.04.2002 str.2:
...vládní nařízení je protiústavní, poněvadž jakákoli omezení mohou být občanovi ČR dána pouze zákonem, nařízení vlády je však normou podzákonnou. Kvalifikační podmínky navíc neplatí pouze pro nové, v oboru začínající podnikatele, ale i pro ty, kteří stejnou činnost vykonávali úspěšně již před vydáním nařízení.
Více na stránce Živnosti...
"Celá akvaristická veřejnost a školitelé" budou mít jistě radost...
Živnosti - diskuse - ARCHIV
{:o)

01
Vladimír Pelikán ( 26.03.2002 - 23:28:50 )
Živnosti - daně a jak na ně...
Upozornění především pro ty, kteří ještě odečítají
výdaje paušálem 50%...???

<<< ZPĚT NAHORU


AKVÁRIUM PELIKÁN - ZPĚT NA TITULNÍ STRANU