OSTRÉ PERO - KRITIKA POCHYBNÝCH PRAKTIK

AKVARISTICKÉ ŽIVNOSTI
CO DÁL?

Diskusní fórum - akvarium.cz

OSTRÉ PERO - KRITIKA POCHYBNÝCH PRAKTIK

Poslední aktualizace: 16. 03. 2002

<<<ZPĚT NA ŽIVNOSTI POKRAČOVÁNÍ
další příspěvky
NEJSTARŠÍ PŘÍSPĚVEK >>>

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ BYLA ZRUŠENA
- BEZ NÁHRADY
více o souvislostech vládních nařízení

 


48
Vladimír Pelikán ( 13.03.2002 - 22:59:33 )
Živnosti: novelizace, která mnohé změní
V přestřelkách bohužel zanikají důležité informace.
Jakmile projde senátem a bude zveřejněna poslední novelizace Živnostenského zákona, mnohé z toho co platí a je inzerováno zase platit nebude. Na úroveň a "duchaplnost" (zatím) platného znění upozorňuje www.epravo.cz (-formát pro tisk), kde si můžete po registraci nechat zasílat přehledy novelizací a nových právních předpisů včetně komentářů. Je to jistě spolehlivější zdroj právních informací, než naše "akvaristické tamtamy". Ostatně výklad chovatelských živností zveřejnili již v loňském roce...
Archiv - živnosti

47
Stewe ( 13.03.2002 - 15:56:58 )
Živnosti
Původně jsem vůbec neměl v úmyslu zasahovat do diskuze ohledně živností, ale nedá mně to. Pokud si odmyslíme osobní urážky jednotlivých aktérů a osobní výpady, dostaneme se k jádru věci. Pan Pelikán opravdu píchl do vosího hnízda a firmě pí. Šíšové „šáhnul na peníze“. Podle hysterické reakce p. Krouského zřejmě i spolku Akvárium zal. 1899.
Paní Šíšová pořádá rekvalifikační kurzy, které podle článku, který publikovala v časopise AT potřebují všichni „podnikatelé v akvaristice“.
Časopis AT 1/2002 str.54/55:
Podle živnostenského zákona z roku 1991 a podle přechodného ustanovení §34 zákona 309/200 Sb. musí všichni podnikatelé v této oblasti do 31. 3. 2003 doložit příslušný doklad způsobilosti k tomuto podnikání. ….. Nároky na odbornou způsobilost se ovšem netýkají pouze majitelů obchodů se živými zvířaty. „Podle nařízení vlády 469/2000Sb. je pod pojem Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy zahrnut i termín prodej zvířat z vlastního chovu – tedy nejrůznější odchovny a chovy.“
Pan Pelikán upozornil, že skutečnost je jiná a že akvaristé chovatelé, kteří neprovozují typ živnosti nákup a prodej toto školení nepotřebují a jsou to vyhozené peníze. Tento fakt potvrdila i jeho korespondence s ministerstvem. Z mého pohledu jsou inf. pí. Šíšové matoucí a zavádějící. Nemohu pochopit proč firma s akreditací ministerstva doporučuje zájemcům o kurz, aby se informovali na ministerstvu zda tento kurz potřebují /viz příspěvek do diskuze 15. 2. 2002/. Neměla by jim tuto inf. poskytnout snad sama pí. Šíšová, když už se v inzerci ohání akreditací? Skutečnost, že požádala ministerstvo o výklad až po té co se do problému vložil p. Pelikán je dosti výmluvná. Neměla to snad udělat ještě než rozjela pořádání kurzů aby mohla informovat objektivně? Ostatně korespondence p. Krouského s ministerstvem dala v této věci za pravdu p. Pelikánovi.
Problém není p. Pelikán, ale naši zákonodárci, kteří schvalují nedokonalé zákony umožňující různý výklad, kterého se dovedou šikovně zmocnit někteří „podnikaví lidé.“
V tomto sporu se jednoznačně přikláním na stranu p. Pelikána a jsem jenom rád , že jsou lidé jako p. Pelikán.
Pane Krouský, nemyslíte že za označením „všehoznalý“ je cítit závist z Vaší strany vůči všestranným vědomostem p. Pelikána?
Radomír Vondra
stewe@email.cz

46
Ing. Ivan Krouský ( 13.03.2002 - 10:09:51 )
Živnosti (konec)
Pane Pelikán, zveřejněním plného textu dopisu Min. průmyslu a obchodu jste dostal příležitost věcně doložit údajné zkreslení a prokázat "Vaši pravdu". V tom jste neobstál, zamlžoval. Nyní útočíte dále. Kdybych skutečně (jak píšete) "vytrhl větu odkudkoliv a přidal jí kamkoliv, bez ohledu na její původ, kontext a logický smysl" (konec citace) nutně bych pozměnil věcný význam textu dopisu Min. průmyslu a obchodu (MPO). A Vy byste měl možnost na to poukázat jak jsem Vás vyzval.
A protože jste to neudělal říkám jasně: Pane Pelikán Vy lžete.
PS: Omluvám se všem které tato diskuse znechutila a končím.

45
Vladimír Pelikán ( 12.03.2002 - 23:25:38 )
Re: Živnosti: I. Krouský & L. Šíšová - (poslední)
Re: Ještě k panu Pelikánovi (12.03.2002 - 09:27)
Re: Vladimír Pelikán (12.03.2002 - 09:01)

Pane Krouský, Vy vytrhnete část věty (odkudkoliv), přidáte ji (kamkoliv) jinam bez ohledu na její původ, kontext a logický smysl (viz citace mého výroku), a přitom chcete krácením Vám poskytnutého vysvětlení či výkladu (?) doručeného z mediálního odboru MPO na pouhou třetinu původního textu a přidáním vlastního komentáře "vnést jasno" do problematiky akvaristických živností. Obdivuji Vaše schopnosti věci "zjednodušovat" a "vyjasňovat", snad to ocení i účastníci vašich "rekvalifikací", když už se (pod tlakem vládních legislativních zmetků a reklamy fy Šíšová) rozhodnou je absolvovat.

Ještě bych Vás rád upozornil, že takovýto text je obvykle odkaz na jiný text, tedy analogie citace v tištěných materiálech. Přes tyto odkazy (pokud budete chtít) si můžete přečíst citované texty a pokusit se pochopit, na co že to vlastně poukazuji. (A nebo si to nechte vytisknout...).
Vesměs se jedná o souvislosti s Vaší kolegyní L. Šíšovou a jejími reklamními firemními aktivitami, které oprudily akvaristickou (chovatelskou) veřejnost.....jíž dodnes dluží veřejnou (tamtéž) omluvu.
To je také jeden z možných důvodů, pro který mohlo být z vaší strany plné znění vysvětlení MPO záměrně kráceno:
L. Šíšová (podnikatelka - rekvalifikační školení) na přelomu roku 2001/2002 v reklamě tvrdila, že rekvalifikaci podléhají i chovatelé, kteří prodávají svá zvířata dále (komukoliv). Ukázalo se, že to není pravda (já říkám: byl to absurdní nesmysl!). No a protože se situace "změnila" a už to tvrdit (díky zveřejěnému výkladu právníka MPO) "není vhodné", tak se tato (zcela průzračná a jasná) skutečnost raději nebude zbytečně zdůrazňovat...

Jenomže není rok 1899 ani 1950 či 1977, ale rok 2002!

Přeji vám dobré jitro a výnosné podnikání v oboru "rekvalifikací"!

(Na další vaše příspěvky už nebudu reagovat. Připomíná to - nejenom mně - známou písničku o psu a jitrničce...)
Archiv - živnosti

44
Ing. Ivan Krouský ( 12.03.2002 - 09:27:06 )
Ještě k panu Pelikánovi.
Uvažte! My jsme napsali článek ve kterém jsme citovali výklad zákona tak jak nám ho zaslalo MPO. P. Pelikán k tomu napsal, že je ".... s pochybnými až k absurdnosti nesmyslnými výklady předpisů". a také, že ".... z dostupných právních výkladů nic podobného nevyplývalo". Já jsem tedy uveřejnil dopis MPO celý a každý se může přesvědčit na stránkách www.akvarium.cz/1899, že obsahuje právě ten "pochybný a k absurdnosti nesmyslný výklad předpisů", že jde o výklad oficiální instituce, a že povinnost absolvovat školení (pro některé skupiny) z něho vyplývá.
Co k tomu dodat? P. Pelikán má k disposici originální text a tak jej opakovaně vyzývám, aby uvedl u kterého z pěti uvedených typů chovatele či obchodníka jsme se dopustili věcného zkreslení. Neskrývaný názor, že to bylo záměrné s cílem získat peníze za školení od oklamaných chovatelů a obchodníků je spekulace a čirá sprostota. Porovnávat kolik jsme z obdrženého textu do článku vložili je ve vztahu k údajnému zkreslení irelevantní. Je to jen dýmová clona za kterou se chce "všehoznalý" p. Pelikán skrýt.

43
lenka.sisova ( 12.03.2002 - 09:01:37 )
Re: Vladimír Pelikán
Dovolím si pouze podotknout, že srovnávat dva texty podle velikosti v kB mi přijde podobné jako hodnotit obsah knihy podle toho, kolik váží. Ostatní ponechávám podle již dříve zmíněné zásady bez komentáře:-).

42
Vladimír Pelikán ( 12.03.2002 - 00:39:55 )
Re: Chovatelské (a obchodní) živnosti
(Ivan Krouský 11.03.2002 - 08:39)
Jenom dodám, že porovnávám, kolik původního textu z odpovědi MPO (MS Word .doc) bylo přeneseno do souhrnu, inzerovaného v této diskusi (Akvárium 1899; Krouský, Šíšová).
Pro porovnání jsem použil "čistý" (neformátovaný) text (.txt) z obou souborů očištěný od adres, oslovení, komentářů atd. Z datového objemu informace z odpovědi MPO (4,2 kB) bylo v souhrnu (Krouský, Šíšová) použita část (1,5 kB), což činí 36 % (tedy o málo více než 1/3) původního sdělení MPO. Nakolik jsou vynechané části sdělení MPO důležité či podstatné (a proč byly vypuštěny) přenechám k posouzení "celé akvaristické veřejnosti", za jejíž zástupce se ve spolku "Akvárium zal. 1899" jmenovaní vydávají. Že zde existují různé "akvaristické veřejnosti", jejichž zájmy a motivace jsou zcela protichůdné, jsem už psal. (O kauze Šíšová taktéž). A o tom, kdo má finanční zájem na prosazování nutnosti pořádat "rekvalifikace" jakbysmet.
Doporučuji navíc všem zainteresovaným pročíst úvodník šéfredaktora AT J. Nováka z AT 3-2002 k tomuto tématu. To jen pro doplnění souvislostí "kdo s kým, o čem, pro koho" (a za kolik...).
Připomínám souhrn diskusních příspěvků k akvaristickým živnostem.

41
Ing. Ivan Krouský ( 11.03.2002 - 08:39:13 )
Chovatelské živnosti
Spolek "Akvárium zal. 1899" se snažil získat pro své členy přesnější výklad zákonných podmínek pro podnikání v oblasti chovu a obchodu se zvířaty. Požádal proto Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) o výklad zákona tak, že uvedl 5 hlavních typů lidí kterých se to týká. Z odpovědi ministerstva jsem sestavil článek informující veřejnost.
Článek byl napaden jako údajně skreslený a neobjektivní. Na stránkách našeho spolku www.akvárium.cz/1899 jsme proto uveřejnili za uvedeným článkem celé znění odpovědi. Soudný čtenář může citáty a jejich interpretaci srovnat s originálním textem a přesvědčit se, že u všech 5-ti typů chovatelů a obchodníků jsme uvedli zákonné podmínky správně. Může také posoudit etiku projevu kritizujících "pisálků" a všeho znalých "odborníků".

40
canart ( 8.03.2002 - 14:47:57 )
Re: diskusie - hádky
No konečne Kamil, niekto to tu myslím správne zhrnul. Tie žabomyšie vojny, ktoré bežného akvaristu dosť unavujú, by sa tu nemali točiť dokola príliš dlho, i keď na druhej strane chápem, že človek sa musí brániť. Preto obdivujem vytrvalosť p. Pelikána, ja by som už asi rezignoval. Nepáči sa mi, že sa tu vo fóre (kde si ľudia, ktorí majú rovnakú záľubu, majú skôr radiť) napádajú vzájomne niektorí jedinci. Myslím, že väčšina ľudí si tu chce prečítať rôzne názory, ktoré však nemusia byť podávané spôsobom, že iba môj je správny a iné sú klamstvá a výmysly... Nech má človek možnosť si vybrať a možno aj overiť. Téma podnikania v akvaristike je príliš špecifická a záleží od uhla pohľadu a od toho, na ktorej strane sa človek nachádza. Podľa toho hodnotí situáciu. Škoda len je, že stále sa objavujú ľudia, ktorí situáciu v akomkoľvek odvetví len komplikujú a pritom ani nerozumejú tomu, čo robia. Robert

39
KamilSK ( 7.03.2002 - 10:05:57 )
diskusie - hádky
Dobrý deň, som pravidelný čitateľ tejto diskusie a každý deň sa teším na nové príspevky, z ktorých si môžem zobrať poučenie. V poslednej dobe tu pribudlo hlavne veľa hádok okolo peňazí. Nepoznám vôbec pána Pelikána ale z jeho príspevkov mi vychádza, že je to odborník a hlavne praktik, ktorý sa snaží ľuďom pomôcť pri riešení problémov tak aby zbytočne nevyhadzovali peniaze za nezmysly.
Príklady? Každá rastlinka v košíku stojí aspoň 50 Sk a máloktorá prežije a predavač Vám o nej nevie nič povedať (česť výnimkám). Rastlinka darovaná od kamaráta priamo z akvária je zadarmo a vždy rastie. Dvojnásobne väčší molitan priamo v akváriu nahradí aj tu najdrahšiu keramiku v externom 3 až 5 tisícovom filtri. Zabehnutý veľkochovateľ akvárijných rybičiek nepotrebuje školenie 5 úradníkov, ktorý sa na ňom budú priživovať a ktorých nakoniec aj tak budem musieť zaplatiť ja koncový zákazník v podobe vyššej ceny rybiek. Áno každé lacnejšie riešenie prináša aj svoje nedostatky, ale pre veľa ľudí je dobré keď existuje aj pán Pelikán, ktorý ľuďom ukáže aj inú cestu ako tú ktorú mu poskytne obchodník zadarmo v lákavej farebnej brožúrke. (Vôbec nie som proti najnovším výdobytkom techniky napr. dávkovanie CO2). Tak sa nedivte ak pán Pelikán kazí kšeft podnikateľom, že ho tu napádajú. Ak sa totiž budete riadiť len tým čo vám povedia obchodníci tak vás zriadenie nového akvária môže prísť aj 5 násobne drahšie. Tak len toľko. Osobne by som privítal, keby sa tu radšej každý pochválil svojimi úspechmi alebo starosťami pri chove rybiek. Majte sa pekne a veľa pekných chvíľ pred akváriom.

38
Vladimír Pelikán ( 7.03.2002 - 01:19:39 )
Marcus Aurelius by se divil...
L. Šíšová (6.03.2002 - 09:06): (Demokracie a pan Pelikán)
"Zkušenosti s jeho korespondencí mám ovšem nejen já, ale řada dalších osobností i institucí."

Musím říci, že L. Šíšové jsem NIKDY žádnou korespondenci neposílal, takže pokud má s "mou korespondencí" nějakou zkušenost, pak buď porušila listovní tajemství, nebo má na mysli korespondenci, kterou jsem zveřejnil.
Dám ale pí Šíšové příležitost ukázat, jaký jsem zloduch:
Dávám tímto svolení ke zveřejnění VEŠKERÉ mé korespondence (s "řadou dalších osobností a institucí", které má pí Šíšová na mysli), za předpokladu, že bude AUTENTICKÁ, ÚPLNÁ (oboustranně) včetně vložených obrázků či příloh, bude přesně uvedeno datum odeslání či příjmu jedné či druhé strany i adresa obou odesílatelů - příjemců (či e-mail) a že v den zveřejnění upozorní na tuto skutečnost odkazem v diskusi akvarium.cz. Navíc nabízím umístění na mých www stránkách v samostatné rubrice, jejíž název si pí Šíšová může sama zvolit.
Aby neměla obavy, že ji další (moje či jiné) příspěvky "vymaží" z aktuální diskusní stránky akvarium.cz, s (dloooouhým) předstihem jsem připravil (zatím) jedinou stránku živnosti - diskuse, kde jsou postupně doplňovány VŠECHNY (tedy i její) PŘÍSPĚVKY z této diskuse, na které jsem ostatně již několikrát odkazoval. Tam je možno přes odkazy vidět všechny její texty, o nichž zde byla řeč (a další dokumenty, které DŮSLEDNĚ - kvůli možnosti ověření kýmkoliv - vkládám).
(Příspěvky z posledních dnů budou doplněny, jakmile to funkčnost FTP Hyperlink.cz umožní).
Pí Šíšová mne samozřejmě může (bude-li k tomu právní důvod) žalovat kvůli UŠLÉMU ZISKU, o který jsem její firmu či zájmový spolek (možná) připravil zveřejněním oficiálního vládního výkladu náplně chovatelské živnosti či upozorněním na nesrovnalosti a chyby ve výkladu právních předpisů nebo jejich omezenou časovou platnost, které sama zveřejnila či inzerovala m.j. včetně své e-mailové schránky.
Vzhůru do práce!
{:o)

37
Petr K. ( 6.03.2002 - 21:42:34 )
Re: pro Janinu
Nebýt p.Pelikána, asi by tato diskuse zde neproběhla (že by píchnul do vosího hnízda?). Každý zde přece může vyjádřit svůj názor - i školitelé.
A ještě k jeho odpovědím na různá témata:
Asi jste nečetla informace na jeho www, protože pokud ano, asi by jste věděla, že o akvaristice "něco ví". Takže nevím, proč by zde nemohl fundovaně odpovídat pokud se někdo ptá. A pokud fundovaně odpovedět nedokáže, opět mu zde nikdo nemůže bránit v tom, aby napsal svůj názor (což se očividně některým nelíbí).

36
Janina ( 6.03.2002 - 17:48:41 )
Re: pro Weibetz
Všimla jsem si, že druhé strany se vždy pokoušely argumentací bránit, ale tvrdí-li někdo úporně, že něco je černé, černé, černé (v nadsázce), nemá v podstatě význam v argumentaci pokračovat. Ostatně zmiňovaná ostrost názorů není problém, problémem je princip očerňování a zesměšňování, který byl p. P. nastolen.
"Zlatý" Aurelius!

35
Weibetz ( 6.03.2002 - 15:48:46 )
Re: pro Weibetz
Diskuzi mám přečtenou pozorně od začátku, mimo mísu snad nejsem. To, že má p. Pelikán ostřejší názory (které někdo považuje za špínu, polopravdy, lži), je možná spíše plusem, druhá strana se může svou argumentací bránit, ne? A ostatní, ať si mezi tím tu pravdu vyberou.

34
Janina ( 6.03.2002 - 13:33:43 )
pro Weibetz
Pane Weibetzi, buď nečtete pozorně, nebo jste trochu mimo mísu. Příspěvek Šíšové nikde neříká nic o tom, že by si sem Pelikán nemohl psát co chce. Naopak. A možné nebezpečí demokracie je právě v tom, ža každý může říkat co chce, bez ohledu na pravdu. To je jistě správné, ale určitě budete souhlasit s tím, že neustálé házení špíny, polopravd, či přímo lží musí zákonitě vrhat stín, ať už je člověk vinnen nebo ne.
Každý si udělá úsudek sám. I já jsem si jej udělala na člověka který se zde stejně "fundovaně" vyjadřuje ke každé problematice, ať se jedná o tření, nemoci, chemii, politiku, nebo zákony. On prostě všechno ví.
I Vy můžete říkat co chcete a postavit se do jakékoliv části názorového spektra, ale pokud si projdete starší příspěvky a uvědomíte si to míru páně Pelikánovy nenávisti k jiným názorům, možná poopravíte názor na čistotu konfrontace z jeho strany.
Omlouvám se za tento příspěvek, sama se zabývám pouze teraristikou, ale velmi ráda a velmi pravidelně čtu toto fórum, které i přes občasné úlety tohoto typu (i mého příspěvku) považuji za velmi kvalitní. Kéž bychom měli něco podobného.

33
Weibetz ( 6.03.2002 - 10:18:40 )
Re: Demokracie a L.Šíšová
Paní Šíšová, Vy asi nechápete pojem demokracie? P. Pelikán si může bez obav psát co chce, o kom chce, kde chce a to i pokud se to někomu (Vám) zrovna nelíbí - na to máte zase Vy právo - nevidím v tom nic NEBEZPEČNÉHO jako Vy - spíše naopak!!! O tom, co kdo překrucuje a pootáčí, ať si každý udělá svůj vlastní úsudek, a doufám, že na něj nechcete dávat žalobu k soudu (jako někteří politici, když se jim nelíbí nějaká napsaná "špína"). Já osobně nevidím v téhle konfrontaci žádnou špínu z jeho strany a v téhle debatě se přikláním k jeho názorům a vysvětlením (i když se mě téma akv.živností vůbec netýká).

32
lenka.sisova ( 6.03.2002 - 09:06:44 )
Demokracie a pan Pelikán
Považuji již za zbytečné, vyvracet všechna obvinění a špínu, kterou se snaží pan Pelikán házet na mne, rekvalifikační školení a potažmo i na všechny zákonodárce, úřady a na každého, kdo nevzhlíží k němu samému. Zkušenosti s jeho korespondencí mám ovšem nejen já, ale řada dalších osobností i institucí. Diskusní fóra na webech jsou jistě nemalým přínosem pro komunikaci (a to nejen zájmových skupin). Jejich výhodou je také, že zde každý může projevit svůj názor. Ovšem v rukou člověka, který překrucuje a pootáčí fakta, se diskusní skupina stává stejně nebezpečnou jako demokratický systém v rukou anarchistů. Další moje reakce se ovšem již přísně podrží zásady Marka Aurelia. Jsem ostatně přesvědčena, že si pan Pelikán nenechá ujít právo posledního slova a jeho příspěvek bude opět tak dlouhý, že z aktuální stránky vymaže vše, co by mu mohlo oponovat a poukázat na nesrovnalosti v jeho rozkladech.Takže vlastně slova Marka Aurelia naplní on sám i bez mého přispění:-)). Pokud bude kterýkoliv chovatel chtít se mnou o celé věci více diskutovat, myslím, že kontakty na mne jsou ostatně (i díky panu Pelikánovi) dostatečně známy.

31
Vladimír Pelikán ( 5.03.2002 - 23:36:04 )
Re: Reakce na příspěvek ( 5.03.2002 - 03:08 )

1. Nezpochybňuji odbornou zdatnost "školitelů" v přírodovědných oborech, které na "rekvalifikačních školeních" přednášejí obchodníkům a jejich zaměstnancům. Ostatně - složení školitelů v kurzech organizovaných Ing. Šíšovou (mimo SoRexe) neznám - a pro další úvahy není důležité. Přiznám se ovšem, že v okamžiku, kdy se zde L. Šíšová odvolávala na svůj "domovský" zájmový spolek, tušil jsem, že v něm "školitelů" bude zřejmě více (a ti, jimž jsem to dříve napsal, se nyní jistě usmívají).
Ad SoRex:
Nedávno zde potvrdil nesmyslnost a nepotřebnost rekvalifikačních školení (na nichž sám přednáší) nejen pro chovatelskou praxi.
V soukromé korespondenci na to reagoval jeden z akvaristů: "...proč to tedy dělá...?"
(...)
Ad Ing. Ivan Krouský:
"...nepochopil jsem jej věcně, nevím o co autorovi jde. Je tam vadně vykládán zákon? KTERÁ USTANOVENÍ, KDE?..."
Konkrétní pochybnosti jsem včera dostatečně popsal (viz také odkazy) - věc (nejen) tady probíráme od začátku ledna 2002. (Co k tomu říci více?)

2. Jistě není nutno připomínat, že hlavním zdrojem šířených nejasností byly REKLAMNÍ AKTIVITY Ing. Lenky Šíšové v A.Q.A.ristických novinách a časopise Akvárium - terárium (s velmi pochybnými až k absurdnosti nesmyslnými výklady předpisů - přestože z dostupných právních výkladů a zdrojů nic podobného nevyplývalo). Její (firemní) reklamní kampaň měla jednoznačný a nezpochybnitelný účel: nalákat co nejvíce "vystrašených" chovatelů a obchodníků do (placených) "rekvalifikačních" školení (SoRex: "...jedná se opravdu o velmi drahé získání nepříliš důležitých informací...").
Protože všechny dosud publikované texty Ing. L. Šíšové (výklad právních předpisů) mají závažné věcné a logické vady, na něž jsem ve svých textech poukázal, velmi mě překvapilo, že po tom všem se její podpis opětovně nachází i na výkladu na stránkách Akvárium zal. 1899 vedle podpisu Ing. Ivana Krouského. Navíc celé pojetí "výkladu" (v daných souvislostech) působí velmi pochybně - není uvedena kompletně žádost, která na MPO směřovala a odpověď MPO je podivně útržkovitě citována s komentářem (L. Šíšové ?), nesoucím jisté znaky dříve mnou kritizovaných textů. Některé podrobnosti jsem již napsal minule a kdo je (v souvislostech s předchozími) četl, jistě ví, co mám na mysli.
Vůbec ale není zmíněna informace, že v nejbližších dnech bude ve Sbírce zákonů ČR zveřejněna poslední novelizace živn. zákona, která ZÁVAŽNÝM ZPŮSOBEM MĚNÍ dosavadní postupy při převodu "starých" živnostenských listů na "nové" a odstraňuje mnohé nesmyslnosti zavedené předešlou novelizací. Je ovšem velmi pravděpodobné, že touto novelizací Ing. Šíšová (a další organizátoři "rekvalifikačních školení") přijdou o řadu klientů, resp. je možné, že mnozí (i obchodníci) zjistí, že zaplatili "rekvalifikaci" zbytečně. Konkrétněji až po zveřejnění ve Sbírce.
Je tedy (alespoň pro mne) VELMI NÁPADNÉ, že téměř všude, kde se objeví výklad L. Šíšové, jsou informace prokazatelně filtrovány či vykládány tak, aby (pokud možno) nepřišla o zákazníky, či dokonce aby nové získala.
Proto má nedůvěra k textům s jejím podpisem a (zprostředkovaně) k osobám, které spojují své jméno s jejími aktivitami (byť třeba i z důvodu nedostatečné orientace v dané právní problematice).
Proto jsem také upozornil na (zjevnou) nepřehlednost toho, co je na zmíněné stránce vlastně výkladem (tiskového oddělení ?) MPO a co ve skutečnosti výkladem či komentářem podepsané osoby.
A že potrefeným není jasné, proč by se mělo jednat o zřejmý STŘET ZÁJMŮ, mne vcelku nepřekvapuje. Mnohdy to není jasné ani našim poslancům, předsedovi poslanecké sněmovny PČR či vládním úředníkům. Proto také náš "právní systém" obsahuje tolik nesmyslů, proto se musíme zabývat podobnými "právními exoty", jakými celá problematika obchodnických a chovatelských živností je.
Zda Ivanu Krouskému můj příspěvek "připoměl" Římského císaře Marca Aurelia oprávněně, ponechám k posouzení čtenářům. Když jsem se kdysi pokoušel v AT napsat pravdu o Ratajově "objevu afrického šípatkovce" a nakonec ji mohl zveřejnit až na www, byla reakce "kruhů blízkých redakci AT" podobná... Pro mne tedy nic nového.

30
Ing. Ivan Krouský ( 5.03.2002 - 17:32:40 )
Příspěvek p. Pelikána
Tedy především, příspěvek jsem četl pozorně a několikrát a nepochopil jsem jej věcně, nevím o co autorovi jde. Je tam vadně vykládán zákon? KTERÁ USTANOVENÍ, KDE?
Ve věci školení prodavačů zvířat není jasno v celé zainteresované veřejnosti. Náš spolek Akvárium zal. 1899 neudělal nic jiného než se snažil získat podklady u zdroje a informmovat o nich veřejnost. To udělal a nic než právě toto. A proč mu mají být podsouvány nečestné úmysly, proč má být pomlouván a hanoben.
Příspěvek p. Pelikána mi připoměl výrok nikoho menšího než Římského císaře Marca Aurelia: "Je-li nutné bláznu naslouchati neměl by být poctěn rozmluvou."
Až p. Pelikán bude věcný, odpustí si osobní výpady, zpochybňující uvozovky atd., až uvede v čem je vadně interpretován zákon, může diskutovat. Nikoli s námi ale s autory zákona. Zatím patří k těm o nichž se zmiňuje Marcus Aurelius.

29
SoRex ( 5.03.2002 - 13:00:14 )
Reakce na příspěvěk p. Pelikána
Nemíním polemizovat s jednotlivými větami tohoto příspěvku. Je tradičně plný náznaků, podsouvání záměrů a zpochybňujících uvozovek. Ne každý se musí chovat jako padouch. Chci reagovat na jedinou věc: "Proto bych uvítal, kdyby si Ing. Šíšová (a její "školitelé") otevřeně hájili své (obchodní) zájmy a nevydávali své aktivity za "pomoc akvaristické veřejnosti", jíž z výše uvedených důvodů nemohou poctivě být."
Jedním ze školitelů je např. p. Ing. Krouský - bezpochyby špičkový odborník. Ten, kdo jej zná, dobře ví, že přiřknout mu "obchodní zájem" na tomto školení je holý nesmysl. Kolegu p. Ing. Krčka akvaristická společnost jistě dobře zná jakou autora řady publikací a vůbec si neumím představit, že by se propůjčil k něčemu z toho, co naznačujete (a naznačování je Váš oblíbený trik). A co se týká mne - označuji to za neseriózní a nízké.

28
Vladimír Pelikán ( 5.03.2002 - 03:08:53 )
Re: Akvaristické živnosti (naposledy) už zase?
Naposledy ? Určitě ne! Cituji:
"...obrátil se náš spolek Akvárium zal. 1899, jménem celé akvaristické veřejnosti..."

Je velmi pěkné, že se snažíte vystupovat jak výše uvedeno, ale mám obavy, jestli prostřednictvím aktivit (tam podepsané) Ing. Šíšové (pořádající drahá placená školení - viz HISTORIE) se "někteří" členové vašeho "občanského" sdružení nedostávají do situace takřka vzorového střetu zájmů? (Mám na mysli hmotnou zainteresovanost nejen organizátorky, ale i dalších školitelů - členů spolku - na maximálním počtu účastníků kursů... a současné vystupování jménem lidí, v jejichž zájmu zjevně není nutnost absolvovat - z mnoha důvodů - zejména pro chovatele - nesmyslná a drahá školení).
Poněvadž na stránce Akvárium zal. 1899 evidentně není uvedeno úplné znění korespondence s MPO, mám pochybnost, zda formulace jsou přesné (resp. zda nejsou zkreslené zásahem a úvahami či zájmy Ing. Šíšové - tak jak jsme se mohli přesvědčit v jejích minulých výkladech...), navíc podivně promíchané s komentáři, které již do vyjádření MPO nepatří....

To, že není uvedeno plné znění, evidenční číslo korespondence ani autor odpovědi, na něž by bylo možno se odvolat, působí (alespoň podle mne) dosti nedůvěryhodně.

Navíc dotazy typu "...proč obchodníci musejí prokazovat odbornou způsobilost, když jí nepotřebují tolik jako chovatelé."... mi v kontextu aktivit Ing. Šíšové znějí "tak trochu" jako: "Neměli by ti chovatelé absolvovat rekvalifikační kursy spíše než obchodníci, když k chovu musejí znát mnohem více, než k samotnému obchodování?" Nepochybuji o tom, že uskutečnění takové myšlenky by přineslo Ing. Šíšové jmění...
Logicky pak z uvedených výroků vyplývá hloupost neumožnění zřídit (chovateli akvarijních ryb) prodejnu (akvarijních ryb) s výkupem i od jiných chovatelů a jejich prodej. (Na nesmyslnost těchto souvislostí se bohužel "Akvárium zal. 1899" ministerstva nezeptalo...)
Dále: ..."MPO: „Pokud podnikatel pouze zvířata chová (v žádném případě nenakupuje) a příležitostně prodává, postačuje, aby byl držitelem živnostenského oprávnění na živnost volnou.“ "
Onen výrok (MPO ?) uvedený v závorce je opět matoucí (a je i v podobnosti s publikovanými "výklady" Ing. Šíšové...), protože samozřejmě chovatel občas nějaké ryby nakoupit musí. A že z případně nakoupených ryb může část prodat (z různých důvodů a souvislostí) jistě nevyplývá, že pak musí být držitelem obchodní živnosti, pokud má chovatelská produkce převažující charakter činnosti - chov a prodej akvarijních ryb. Vázaná živnost "Obchod se zvířaty" je ta, kde platí: "...hlavním cílem jeho činnosti je obchodování se zvířaty...", což u chovatele, který malou část (z hlediska obratu) ryb nakoupí a prodá jistě splněno není. V praxi pak jistě nikdo chovatele za podobnou činnost "stíhat" nebude.
Proto bych uvítal, kdyby si Ing. Šíšová (a její "školitelé") otevřeně hájili své (obchodní) zájmy a nevydávali své aktivity za "pomoc akvaristické veřejnosti", jíž z výše uvedených důvodů nemohou poctivě být. (Což takhle zveřejnit na stránkách "Akvárium zal. 1899" náplň školení pro vázané živnosti "obchod se zvířaty" a dávat ta "razítka" třeba za stovku? Do pražské ZOO - na prohlídku - už by si došel každý sám... To by byla služba chovatelské veřejnosti !{:o)

(Je opravdu tak těžké to těm "pražákům" vysvětlit?)

A znovu zopakuji, že předpis je ve vývoji a zítra (po volbách) či do 31.3.2003 může být všechno jinak, zvláště budeme-li se nesmyslům vzešlým z vlády či PS PČR aktivně bránit.

Příště se budeme muset věnovat problematice daňové - podle kusých zpráv (zatím jsem neprověřoval) údajně paušální odečítání nákladů 50 % pro chovatele akvarijních ryb skončilo. Prozatím tedy jen upozornění - schovávejte si doklady o výdajích (nákladech) pro případ, že by skutečně finanční úřad vyžadoval jejich prokázání - a nepřipustil paušální odečet 50 % výdajů... (Zas má kdosi "strach, aby někdo nezbohatnul...").

27
SoRex ( 4.03.2002 - 11:29:37 )
Akvaristické živnosti (naposledy)
Protože se na toto téma hodně diskutovalo a padaly zde (i jinde) různé interpretace (a přiznejme si, že text vyhlášky, nám neznalým, různé interpretace připouští), požádali jsme ministerstvo o vyjádření ke konkrétním situacím. Získané odpovědi nejsou vždy v souladu s laickými názory na tuto vyhlášku. Najdete je zde.

26
Vladimír Pelikán ( 21.02.2002 - 01:40:22 )
Re: Oleg (20.02.2002 - 19:41)
... "Amazon.cz a ekonomické harakiri" v českých podmínkách...
Jedná se o "slavný" (tzv. "Klakův" - podle náměstka m.f. Jana Klaka z ODS) § 20 zákona o DPH, který má absurdní dopad na provozování zásilkové služby prostřednictvím poštovních zásilek a přeúčtování poštovného (sazba DPH 0%) zákazníkovi. Pokud přeúčtovaný "objem" poštovních služeb (v režimu plátce DPH) přesáhne úroveň (5 % tržeb) definovanou v zákoně, jste povinen zkrátit si "odpočet DPH na vstupu" (podle zákona). No a u relativně velkého množství nepříliš drahých zásilek, kde poštovné (např. dobírka) není vůči ceně zboží zanedbatelná, pak podnikatel, který si neuvědomí souvislosti (které prostě "zdravým rozumem" ze znění zákona neodvodí - pokud to dopředu neví od někoho jiného), doslova vyhodí již zdaněné peníze do státní pokladny - stát totiž tímto zavedl "sankci" na podnikatele, kteří by měli velký podíl tržeb v sazbě DPH 0 %. A tak je milý podnikatel "potrestán" za to, že využívá služeb (státní) pošty, která své služby účtuje s DPH 0 %. Kdo to nezažil, neuvěří. Já to zažil, když tenhle paragraf Klausova vláda zavedla nově do zákona.
Kocourkov ? Slabé přirovnání!
{:o(

(Není nějaká "daňová konference" ? Tady jsou podobné příspěvky na obtíž...)

25
Vladimír Pelikán ( 21.02.2002 - 00:10:57 )
Akvaristické živnosti - nová ZMĚNA !!!
"U nás v Kocourkově" aneb novelizace novelizace... (-formát pro tisk)
Takže vyhozené peníze... ? {:o)

24
oleg ( 20.02.2002 - 19:41:53 )
Re: akvaristické podnikání (lubo 16.02.2002)
Sice to sem nepatří, ale docela by mě zajímalo, proč by mělo být provozování Amazon.cz v režimu plátce DPH ekonomickým harakiri?

23
lubo ( 17.02.2002 - 18:01:28 )
Re: akvaristické podnikání (lubo 16.02.2002)
Takže když nebudu chtít dávat do nákladů elektřinu a topení a nebudu mít hlášenou provozovnu, tak zákon neporušuju?

22
Vladimír Pelikán ( 17.02.2002 - 12:26:17 )
Re: akvaristické podnikání (lubo 16.02.2002)

České zákony a různá nařízení vlády atd. ukládájí živnostníkům tolik různých povinností, že kdyby je měli všechny dodržet, tak by vůbec nezbyl čas na podnikání. Většina lidí o mnoha povinnostech ani nemá tušení, dozví se o nich, až když jim někdo začne účtovat nějaké poplatky
...třeba zpětně za 5 let... ( i s tučným penále - jen proto, že si úřad "nevzpomněl" dřív).
Provozovna samozřejmě ze zákona označena být musí (ale jedná se především o provozovny, kam chodí lidé něco nakupovat či zařizovat). Jestli máte prostory, kam chodíte jen vy s členy rodiny, tak vás nikdo (snad) honit kvůli označení nebude. Elektroměr byste měl mít samostatný
z několika důvodů. Kvůli dodávce elektřiny (nižší ceny pro domácnosti a vyšší pro podnikání), kvůli účtování nákladů (není mi teď jasné, jak je to s "paušálními náklady", máte-li živnostenský list - vést účetnictví ? - to si vyřešte včas !) a možná by se našly další...
Totéž platí pro vodu, plyn, telefon atd.
Na to navazuje kolaudace provozovny pro účely, ke kterým má sloužit (souvisí to s možností účtování nákladů... fin. úřad !), pravidelné revize elektrických rozvodů, plynového vytápění, komínu atd. atd. Všelijakých bezpečnostních předpisů je tolik, že se v nich těžko může
laik orientovat. Takže to všichni "nějak pytlíkují".
Obvykle spoustu věcí úřady tolerují, ale běda, když přijde nějaký "iniciativní blbec".
Příklady, kdy např. zaměstnanci firem začali "STÁVKOVAT" striktním dodržováním VŠECH předpisů vedoucích nakonec k zastavení provozu jsou známy i ze zahraničí...
No ale nevěšejte hlavu. Bill Gates taky začínal montáží počítačů v garáži - a kde je dnes...
Jenomže v Americe je mnohem víc hospodářské svobody i míň nesmyslné byrokracie, než v našem státě, kdyby v USA někdo začal vymýšlet podobné nesmysly, daně a odvody státu, jako zavedli u nás, padne vláda. Podle lidí, kteří znají poměry v USA, tam vládne "duch tvořivosti", všichni se snaží, jak to udělat, aby vše šlo kupředu, zatímco u nás je to spíš o té "chcíplé koze"...
Například provozovat tady takový Amazon.cz (nebo jinou zásilkovou službu v režimu plátce DPH) by z daňových důvodů (poštovné s DPH 0% a souvislosti odpočtu DPH na vstupu) bylo hotové ekonomické harakiri.
(Ale tady jsme v akvaristické diskusi, tak to radši utnu...)
Na tuto problematiku je třeba především pročítat zákony a předpisy související.... (např.
www.sagit.cz.
A neptejte se, jestli se mají zákony dodržovat.
>>Samozřejmě ANO.<<
Hmmm. No a s těmi hloupými si poraďte, jak umíte... Máme jich dost.

21
lubo ( 16.02.2002 - 13:37:16 )
akvaristické podnikání
Chtěl bych se zeptat: jestliže budu mít živnostenský list chov domácích a zoologických..., jestli je nutné pěstírnu (kterou mám z části garáže) mít označenou jako provozovnu a dodržet všechna pravidla pro provozovnu (zvláštní elektroměr atd.)

20
Vladimír Pelikán ( 16.02.2002 - 01:26:24 )
Akvaristické živnosti ... ( předvolební )

Připadá mi poněkud úsměvné, že mi "za všechny akvaristy děkuje" právě Lenka Šíšová, která celý "poprask kolem přeškolování" způsobila svými neuváženými (nebo dobře spočítanými ?) "výklady". Ale budiž. Nebýt textů Lenky Šíšové, asi by mě nenapadlo angažovat se, takže vlastně akvaristé mohou (paradoxně) "poděkovat" jí.
Tedy - alespoň ti, kteří školení (dosud) zbytečně nezaplatili.
Uvítal bych, kdyby nás pí Šíšová už přestala strašit oním soudním výkladem zákona. V daném kontextu tím jakoby stále "lehce" (skrytě) naznačuje (po mediálně známých - publikovaných zkušenostech s českými soudy a "spravedlností") že je lepší zaplatit 6.500,- Kč za její "školení" (plus další přidružené výdaje), než se pouštět do zdlouhavých (a mnohem dražších) soudních sporů.
Proto připomínám, že ohnout hřbet jednotlivých živnostníků-akvaristů je mnohem snazší, než lidí sdružených do zájmových spolků, kde obrana proti podobným praktikám i tlak vedoucí k nápravě je mnohem účinnější (a v přepočtu nutně vynaložeých nákladů na jednotlivce i levnější). Také komunikace s institucemi či politiky. A to píšu i navzdory mně vlastnímu odporu k "houfování" jakéhokoli druhu.
To, jak je český právní řád postupně zaplavován různými nesmysly (ať už z vládních úřadů nebo poslanecké sněmovny PČR), místo aby byl postupně zkvalitňován, je jistým způsobem tragédie období po roce 1989. Jednotlivec (občan) už zase "nic neznamená" a "ti nahoře" jakoby ztráceli kontakt s realitou běžného života "tam dole".
Nebojte se ozvat, když jde o nesmyslné omezování občanských svobod a práv ve prospěch jakékoli (lobbující) zájmové skupiny, sledující (byť skrytě) vlastní prospěch.
Kolem živností (živnostenského zákona) a dřívějších úprav (z volných živností na vázané, rozdělení z jedné na více živností atd.) souvisejících s vládou definovanými náplněmi jednotlivých živností nyní probíhá jakási "reflexe nesmyslnosti a byrokratické náročnosti" přijatých opatření. Před několika dny v parlamentu - a proces dále pokračuje - byly přijaty změny zákonaurčitě nejsou poslední. Je možné, že to, co se dnes podle zákona či vládních nařízení jeví jako nutnost, bude za pár měsíců či po volbách zbytečnost...
Doporučuji tedy všem peníze na různé formální "rekvalifikace" vynakládat s nejvyšší obezřetností.
"nebát se (a nekrást)"...
{:o)

19
oleg ( 15.02.2002 - 20:26:47 )
Re: AKVARISTICKÉ ŽIVNOSTI a nařízení vlády...
Chce se mi říct: "Vyhraná bitva nemusí znamenat vyhranou válku". Myslím si, že většině úřadů by snad měl stačit oficiální vládní výklad, ale jisté to není. Opravdu o výkladu zákona může rozhodnout jenom soud. No, snad k tomu nebude muset dojít !?

18
lenka.sisova ( 15.02.2002 - 16:16:32 )
Rekvalifikační kursy - Lenka Šíšová
Chtěla bych poděkovat panu Pelikánovi za všechny akvaristy, že podnikl nezbytné administrativní kroky, aby se do celé věci vneslo trochu jasno (i když opět – podrobný výklad zákona může poskytnout jen soud). O podobné vyjádření žádal nedávno i spolek Akvárium zal. 1899, jehož jsem také členem, a doufám, že přineseme ještě více informací např. stran přechodu ze zemědělských živností a stran prodeje na burzách. Vzniká zde ovšem další problém – čtyřletou praxi k rekvalifikačnímu kursu si řada živnostenských úřadů vykládá po svém, a po některých žadatelích o vázanou živnost žádá podstatně vyšší počet let praxe. Je to skutečnost, na níž se opět pokusíme dostat odpověď od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. (Bohužel otázky na MPo už odešly, ale osobně vznesu dotaz další.)
Na závěr jen – všichni frekventanti, kteří u nás kurs absolvovali, si dopředu na živnostenském odboru ověřili (nebo jsem jim to alespoň doporučila), zda kurs skutečně potřebují. Ti, kteří se mne stále dotazují, jak to vlastně je, mohu v některých případech zatím odkázat na informace, které pan Pelikán obdržel z MPo. Později na stránkách Akvárium.cz budou zveřejněny i podrobné odpovědi na další dotazy, které položil ministerstvu spolek Akvárium zal. 1899.
Lenka Šíšová

17
Vladimír Pelikán ( 13.02.2002 - 05:14:09 )
Re: AKVARISTICKÉ ŽIVNOSTI a nařízení vlády...

Jak už jsem uvedl nedávno v diskusi, požádal jsem Úřad vlády České republiky
o vysvětlení a výklad nařízení vlády č. 469/2000 Sb.
(konkrétně náplň živnosti ohlašovací - volné: CHOV ZVÍŘAT, AKVARIJNÍCH RYB atd...).
V úterý jsem obdržel mailem odpověď (doba vyřízení - na české poměry slušná - 14 dní!).
Jak si stojí "výklad" ing. Šíšové v porovnání s oficiálním vládním výkladem, si můžete přečíst na odkázaných stránkách - je tam
kompletní výtah z diskuse k tématu akvaristických živností...

16
Vladimír Pelikán ( 31.01.2002 - 02:01:52 )
Re: Akvaristické živnosti (ing. Šíšová...)
Zmíněná dáma zapomněla dodat, že celý systém "rekvalifikací", o jehož smyslu lidé v problematice orientovaní oprávněně pochybují, je pro ni velmi dobrý "BYZNYS". To, co publikovala v již zmíněných tiskovinách, nejsou žádné >>články<<, ale TVRDÁ a místy MANIPULATIVNÍ REKLAMA vlastních podnikatelských aktivit.
Vykládat vládní nařízení (a právo obecně) tím nejabsurdnějším způsobem je samozřejmě možné, rád bych viděl zkušeného právníka, který by byl ochoten se pod takový "výklad" podepsat.
Průzračným (neinzerovaným) cílem >>školení<< nařízených vládou je donutit ty, kteří si pracně vydělají peníze v oboru, jemuž rozumí, aby museli >>pustit podíl<< na vlastním zisku >>do kapes<< byrokratů. Vždyť co by si bez razítek a papírů počali? Jednou máš "papír", budeš mít pokoj... Chceš chovat či prodávat akvarijní rybičky? Naučíme tě za "pár tisíc", jak krmit slony i veverky... Neexistence jasných pravidel vede k takovýmto důsledkům.
Ještě horká "aféra" týkající se týrání (ubíjení) zvířat přímo v areálu brněnské Veterinární fakulty svědčí o skutečnosti, že vztah ke zvířatům a kvalifikace jsou dvě rozdílné věci vzájemně značně nesouvisející...
"...Bůh nás ochraňuj..." jestli vše bude pokračovat podle (zatím jen "zbožného") přání autorky tohoto... textu!
Řidiči znalí provozu na českých silnicích mi jistě dají za pravdu, že skutečnost >>vlastnění řidičského oprávnění<< neříká nic o schopnosti konkrétního člověka bezpečně řídit automobil a dodržovat i jednoduchá pravidla. Tolik k podivnému přirovnání inzerovaných školení k "řidičáku na zvířata" uvedenému ing. Šíšovou. Možná je lze použít na koně, osla, velblouda či slona. Uplatnění na chov akvarijních ryb mne uvádí v pochybnost, zda autorka tuší, o jak složitý a obtížně popsatelný obor se jedná.
Rozhodně bych raději podpořil povinný nákup akvarijní "encyklopedie" např. Dr. Axelroda (nebo podobné dílo vydané nedávno v češtině) pro obchodníky či chovatele akvarijních ryb, než účast na podivném, drahém a příliš povrchním "zoologickém" školení. Prostudování by jistě trvalo déle, než týden - a testy či zkoušky "před komisí" by mohly proběhnout bez zbytečných nákladů. Smysl, kvalita obsahu i finanční úspora by byly prokazatelné. Úspory na straně obchodníků ani chovatelů či dokonce skutečné znalosti jistě nejsou tím, co sleduje pochybné vládní nařízení a jeho horliví vykonavatelé...

15
Šíšová ( 30.01.2002 - 10:53:45 )
Omluva
Zde

14
Šíšová ( 30.01.2002 - 10:51:06 )
Akvaristické živnosti
Jsem velmi ráda, že se otázka rekvalifikací, o níž se nyní hodně diskutuje, objevila i na akvaristických internetových stránkách. Nijak nezakrývám, že by mi více lichotilo, kdyby mé jméno bylo zmiňováno v poněkud teplejším tónu, ale alespoň mne některá obvinění vznesená panem Pelikánem přinutila dříve diskutovat o této problematice i zde. Články, které jsem poskytla již zmíněným časopisům (a do nichž tematicky také patří) jsou opravdu vedeny snahou upozornit obchodníky se zvířaty na to, že jim zákon ukládá již v brzké době doložit odbornou způsobilost. Sama mám mezi akvaristy řadu opravdu dobrých přátel, a rozhodně o ně nemíním přijít díky neseriózním informacím, které bych jim poskytla. Jsem ale přesvědčena, že všechna kontroverzní prohlášení o rekvalifikačních kursech jsou vedena dobře míněnou snahou chránit pro obchodníky se zvířaty před zbytečnými komplikacemi. V tomto bodě ale myslím nacházíme již nyní společnou řeč.
Přestože o napsání (panem Pelikánem tolik odsuzovaných článků) mne žádali sami zájemci o kurs, nechci zatěžovat chatové stránky dlouhými litaniemi, a proto mé stanovisko najdou zájemci o uvedenou problematiku
zde.

13
Vladimír Pelikán ( 29.01.2002 - 20:47:22 )
Re: Akvaristické živnosti - a zajíci...
Takhle, jak to vysvětlil SoRex ( 29.01.2002 - 11:39 ) - a víme všichni, že je vzdělaný a rozumný člověk, to samozřejmě vypadá jinak, než v kontextu onoho nerozumného popisu živnosti volné: Chov zoologických zvířat....
Uvidíme, jaké vysvětlení přijde přímo od "původce problému".

12
Vladimír Pelikán ( 29.01.2002 - 20:41:02 )
Re: Akva-živnosti a ...nařízení vlády č. 469/2000
Budeme diskutovat přímo s ministerstvem:
{:o)

Vážený pane Pelikáne,

Úřadu vlády ČR byl doručen Váš E - mail, kterým žádáte o vysvětlení k nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.
V předmětné záležitosti Vám sdělujeme, že Vaše podání předáváme Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, sekretariátu pana ministra, se žádostí o zaujetí stanoviska k jeho obsahu, se kterým budete seznámen.
Prosíme, abyste přijal tuto naši zprávu.

SEZNAM ADRES STÁTNÍCH ÚŘADŮ
 A JEJICH WWW STRÁNEK S pozdravem

Mgr. Jitka Vodrážková
ředitelka odboru styku s veřejností
Úřad vlády České republiky

Pokračování po obdržení zprávy...

11
SoRex ( 29.01.2002 - 11:39:34 )
Re: Akvaristické živnosti a hloupé Nařízení vlády.
Je více než zřejmé, že se skutečně jedná o "hloupé Nařízení vlády", ale je na světě a musíme se jím řídit (ostatně není jediné, bohužel). Zaujala mne ale tradičně mírně jedovatá poznámka p. Pelikána (29.01.2002-00:54):
´mimochodem - znáte někoho, kdo chová zajíce? ne králíky; -zajíce! - taky "zoologické" zvíře....´.
To je naprosto v pořádku! Zajíci jsou zde uváděni jako systematická skupina, společně s rybami, hlodavci, hmyzem, ad. Nejsou jmenováni jako zoologický druh. Jde o neporozumění termínu. Na výše uvedenou otázku je tedy možno odpovědět: ANO, znám spoustu lidí, kteří chovají zajíce (Lagomorpha). Mezi ně totiž patří i zmiňovaní králíci.

10
Vladimír Pelikán ( 29.01.2002 - 00:54:01 )
Re: Akvaristické živnosti a hloupé Nařízení vlády.
Jak bych postupoval?
Šel bych na živnostenský úřad, do formuláře na živnost ohlašovací-volnou (nebo na volný list papíru) bych napsal co chci chovat (v krajním případě podle zmíněného nařízení vlády - to je ale pitomost - "zoologická" zvířata), dodal další potřebné (výpis zrejstříku trestů atd. podle živnostenského zákona) a hotovo. Můžu začít podnikat a prodávat.
V zákoně totiž žádná omezení chovu nejsou - ten uvádí obecné údaje, konkrétní živnosti a jejich názvy a členění obsahuje až zmíněné vládní nařízení. (mimochodem - znáte někoho, kdo chová zajíce? ne králíky; -zajíce! - taky "zoologické" zvíře....{:o)
Zajímalo by mě, zda a kde tento postup neuspěl (i mailem).

09
lubo ( 28.01.2002 - 21:14:09 )
Re: Akvaristické živnosti a hloupé Nařízení vlády.
Jak byste postupoval při získání (chovatelského) živnostenského listu, když nemám vzdělání chovatelského směru a ani žádnou prokazatelnou praxi?
Díky

08
Vladimír Pelikán ( 26.01.2002 - 19:18:29 )
Akvaristické živnosti a hloupé Nařízení vlády...

Jak už jsem 3x krátce naznačil, neseriózní firmy a osoby díky pochybnému znění nařízení vlády č. 469/2000 Sb. šíří mezi málo informovanými akvaristy-chovateli dezinformace. Podle těchto matoucích "reklamních článků" musí splňovat kvalifikační požadavky (kromě obchodníků se zvířaty) i akvaristé-chovatelé, kteří nemají vlastní maloobchodní prodejnu, tzn. neprovozují obchodní živnost typu NÁKUP A PRODEJ ZVÍŘAT. Zřejmá chyba ve vládní vyhlášce pak vede tyto "chytrolíny" k různým obskurním výkladům, např. že chovatelé bez "(re)kvalifikace" nesmí prodávat své ryby do velko- a malo- obchodů a vývozcům, což je ovšem zjevný NESMYSL!
Protože firma A.Q.A. spol. s r.o. Kladno získala (?) databázi chovatelů akvarijních ryb, kterým rozesílá své reklamní >>AQAristické<< noviny ve zhruba tisícovém nákladu a v šíření dezinformací jí vydatně pomáhá časopis Akvárium - terárium reklamními texty (nejen) ing. Lenky Šíšové, chci tímto upozornit všechny chovatele, kteří se nechali "vystrašit" podobnými >>zdroji informací<<, aby se nenechali zmást a před případným přihlášením do podobného "rekvalifikačního" kursu vydali malý zlomek >školného< (celkové náklady řádu 10.000,- Kč) za poradu u právníka a dali si vysvětlit, co ve skutečnosti platí a co ne.
Že je v přípravě nová právní úprava zde již bylo zmíněno, takže je docela možné, že za pár měsíců (nebo až po volbách?) bude VŠECHNO JINAK...
shrnutí problematiky včetně přesného znění právních předpisů jsem se pokusil v textu, který bude dále aktualizován podle změn právních předpisů.
Nechtěl jsem zbytečně zatěžovat DISKUSI, ale setkávám se s chovateli, kteří jsou na základě zmíněných >>zdrojů<< skálopevně přesvědčeni o nutnosti drahé rekvalifikační kurzy s pochybnou (ne-akvaristickou) náplní absolvovat. Toto je jeden z mála dostupných způsobů, jak podobným dezinformacím čelit.
Akvaristé-chovatelé totiž nemají vlastní profesní organizaci, která by účinně hájila jejich zájmy proti státním byrokratům a na ně navázaným "školitelským" firmám...

07
lubo ( 21.01.2002 - 20:14:42 )
Re: Akvaristické živnosti -
Nevím jak to dopadne, ale podle mých informací se bude živnostenský zákon znovu novelizovat, ale čeho se to bude týkat, to nevím.

06
Vladimír Pelikán ( 21.01.2002 - 19:44:23 )
Akvaristické živnosti - "drahý špás"; Pro koho?

Rozšířil jsem texty o výtah z příslušných zákonů a nařízení vlády. Další údaje doplním do týdne...

05
Vladimír Pelikán ( 15.01.2002 - 01:16:28 )
Re: Akvaristické živnosti - opravdu drahý špás ?

aneb
jak A.Q.A.ristické noviny, Akvárium-terárium a ing. Lenka Šíšová
vystrašili chovatele akvarijních ryb...

Děkuji všem za příspěvky do diskuse i maily k danému tématu. Prověřoval jsem, jak je to vlastně s povinností akvaristů-chovatelů (a nejen jich) prokazovat kvalifikaci (resp. získat "potvrzení o rekvalifikaci") při provozování této živnosti.
Kdo všechno to způsobil a jaké měl motivace jsem shrnul do jediného článku s několika dalšími odkazy: NEVÍTE CO S PENĚZI ?.

04
SoRex ( 9.01.2002 - 10:04:44 )
RE: Akvaristické živnosti - drahý špás ?
Už dva roky přednáším na přeškolovacích kurzech, jejichž absolventi získávají certifikát, opravňující je k chovu a prodeji živých zvířat. Jednoznačně musím souhlasit s tím, že se jedná o naprosto nepochopitelné ministerské rozhodnutí. Účastníci si sice z valné části pochvalují nové vědomosti, ale zároveň přiznávají, že k vlastní práci jim nijak výrazně nepomáhají. Nakonec, co nového můžete sdělit chovateli s 20 lety praxe! A těm začínajícím informace např. o anatomii taky moc nepomůžou.
Můj soukromý názor tedy je: jedná se opravdu o velmi drahé získání nepříliš důležitých informací.

03
lubo ( 6.01.2002 - 15:26:44 )
Re: Akvaristické živnosti - drahý špás ?
Já jsem přemýšlel, že to budu řešit přepsáním na soukromého zemědělce; vím, že to zní zajímavě a zvláštně, ale znám už dost akvaristů a ti takhle fungují bez problému. Registrace stojí asi 100 Kč a je tu paušální odpočet 50% daně z příjmu.

02
Viktor ( 6.01.2002 - 14:20:41 )
Re: Akvaristické živnosti - drahý špás ?
S přeškolováním nemám zkušenosti. Já jsem si živnostenský list zřizoval nedávno a řešil jsem to odborným zástupcem (veterinářem) celkem bezproblémově. Přeškolení pro mě nebylo řešení, protože se musí prokázat 9 let praxe, což nemám.

01
Vladimír Pelikán ( 6.01.2002 - 00:23:54 )
Akvaristické živnosti - drahý špás ?

Nevím, kolik do této diskuse nakukuje profesionálních akvaristů, ale zeptám se:
Má někdo zkušenosti z praxe, jak probíhá "přeškolování" podle novelizovaného (1999) živnostenského zákona?
Můžete i mailem. Díky.

<<< ZPĚT NAHORU


AKVÁRIUM PELIKÁN - ZPĚT NA TITULNÍ STRANU