MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ
 ARANŽOVANÝCH VODNÍCH ROSTLIN

 
NEJVĚTŠÍ SVĚTOVÁ AKVARISTICKÁ
 SOUTĚŽ VŠECH DOB - POPRVÉ V ROCE 2001
 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ ROSTLINOVÝCH OKRASNÝCH AKVÁRIÍ

 

Musím hned v úvodu čtenáře upozornit na skutečnost, že uzávěrka této zcela nové a pro české akvaristy zatím bohužel neinzerované celosvětové soutěže uplynula 30. března 2001. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o novou a svým rozsahem mimořádnou soutěž, považuji za vhodné publikovat podmínky, za jakých se mohli akvaristé z kteréhokoli místa na naší planetě Zemi této soutěže zúčastnit. Soutěž bude pořádána každoročně, vítězná akvária a jejich majitelé obdrží peněžní (a nikoli pouze symbolické) ceny, soutěžní fotografie budou vydány ve sborníku prací a nejlepší budou publikovány v předních světových akvaristických časopisech.

Pro případné nadšence-akvaristy, kteří mají doma soutěžeschopná rostlinová okrasná akvária a rádi by změřili své síly se zahraničními kolegy, je zřejmě nejvyšší čas začít se na soutěž připravovat. Kromě perfektní úpravy a osázení akvária je nutné pořídit velmi kvalitní fotografie (tedy podstatně kvalitnější, než na které jsme "zvyklí" z českých publikací pro akvaristy).


Zde mi také nezbývá, než povzdechnout si nad kdysi dobrou úrovní rostlinářské akvaristiky v naší zemi, která vedla k uspořádání 1. mezinárodní výstavy akvarijních rostlin v Liberci před zhruba dvaceti léty. S uznáním pamětníci vzpomínají na tehdejší přední osobnosti české rostlinářské akvaristiky jako např. zesnulého Vladimíra Sadílka, který společně s každoročními setkáními akvaristů v Liberci (pořádané akvaristy sdruženými v kroužku Liberecké ZOO kolem nezapomenutelného Miloslava Michalíka...) a pozvanými přednášejícími (nejen) ze zahraničí tuto vysokou úroveň pomáhal udržovat.

S odstupem let (a nástupem výhradně komerčních aktivit v posledním desetiletí) jejich práce a ochota podělit se s ostatními o nové poznatky a zkušenosti s ostatními vyvolává jen nostalgické vzpomínky...


1. "mistrovství světa" v osazování a aranžování okrasných rostlinových akvárií je podpořeno komerčními aktivitami známého japonského fotografa a podnikatele Takashiho Amana - viz i u nás známé firemní logo "Aqua Design Amano", TAKASHI AMANO - FIREMNÍ LOGO
  AQUA DESIGN AMANO který soutěži dělá hostitele a s ohledem na jeho aktivity v oboru aranžování vodních rostlin je velmi pravděpodobné, že stál u zrodu myšlenky takovou rozsahem nebývalou soutěž uspořádat. Nepochybuji na druhé straně o tom, že výsledků soutěžních prací i celého dění kolem soutěže dokáže dobře komerčně využít. Tento způsob "komerčních aktivit" však považuji za zcela regulérní a korektní a nemohu si než přát, aby si i české firmy "z oboru" vzaly za svůj tento pozitivní příklad.

Nakonec - výtvarný um a cit Takashi Amano přenesl (pro ty, kteří alespoň viděli jeho knihy, to není žádné překvapení) i na informační leták vkládaný do předních světových akvaristických časopisů:

LETÁK OZNAMUJÍCÍ PRVNÍ ROČNÍK
  SVĚTOVÉ SOUTĚŽE V ARANŽOVÁNÍ VODNÍCH ROSTLIN
  V OKRASNÝCH AKVÁRIÍCH JE NÁPADNÝ
  VELMI ZDAŘILÝM VÝTVARNÝM ZPRACOVÁNÍM

Fotografie budou publikovány v níže uvedených časopisech a s ohledem na ochranu autorských práv je málo pravděpodobné, že by se objevily na internetu v kvalitnější reprodukci. Doporučuji sledovat dění v zahraničních akvaristických časopisech, kde budou publikovány nejaktuálnější informace. Akvária z předních míst si v ČR můžete prohlédnout v prvním čísle časopisu AKVÁRIUM živě (orig. Aquarium Live), který začal vycházet v českém jazyce od září 2002. Možná se něco objeví i na adrese

http://www.adana.co.jp ,    mail:    contest@adana.co.jp


Soutěžní podmínky vyhlášené pro 1. ročník - 2001:

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ ROSTLINOVÝCH AKVÁRIÍ

První celosvětové pořadí ve 21. století, největší akvaristická událost všech dob
 

V prvním roce 21. století je Aqua Design Amano hostitelem první mezinárodní soutěže rostlinových akvárií. Tato událost je pořádána pro nadšence - milovníky rostlinových akvárií - aby se mohli podělit o obrázky svých rostlinových akvárií a soutěžit o nejlepší "konečnou úpravu" jejich fotografiemi. Soutěž bude posuzována dobře známými profesionálními akvaristy a redaktory časopisů a hlavní cena vítěze bude odměněna 1.000.000 JPY (japonský jen; 1 milion JPY odpovídá zhruba 300.000,- Kč-CZK). Fotografické práce čestné ceny a vyšších stupňů budou představeny (nabídnuty) největším světovým akvaristickým časopisům.

Datum uzávěrky přihlášek

Uchazeči musí fotografie svých rostlinových akvárií odeslat na uvedenou japonskou adresu. Za účelem udržení kvality obrazových předloh pro tisk, žádáme všechny uchazeče, aby používali inverzní filmy (diapozitivy). Žadatelé musí odeslat diapozitivy a vyplněný registrační formulář do 31. března 2001.

Předmět soutěže

Předmětem soutěže budou pouze sladkovodní rostlinová akvária. Terária nebo mořská akvária nejsou do soutěže zahrnuta. Do soutěže se může přihlásit každý zájemce o rostlinová akvária.

Přihláška

Vyfotografujte rostlinové akvárium z přední strany a nechejte vyrobit fotografie. Soutěžící musí odeslat současně fotografii i původní film (dia-inverzní) s přihláškovým formulářem. Autorem fotografií nemusí být bezpodmínečně sám soutěžící. Uchazeči mohou poslat tolik návrhů, kolik chtějí, ale vždy jen jednu fotografii pro každou (do soutěže navrhovanou) nádrž. Všechny přihlášené obrázky budou vydány jako brožura "The Work of International Aquatic Plants Layout Contest" (Práce Mezinárodní soutěže okrasných rostlinových akvárií). Nakladatelská práva - copyright - ke všem snímkům budou náležet Aqua Design Amano Co., Ltd. odevzdáním snímků (filmů) Mezinárodní soutěži okrasných rostlinových akvárií.

Ceny soutěže

Velká cena - peněžní odměna 1.000.000- JPY a kovová medaile (deska)
Zlatá 300,000- JPY - " -
Stříbrná 100,000- JPY - " -
Bronzová 50,000- JPY - " -
Čestná 10,000- JPY - " -

Vyhlášení výsledků soutěže

Výsledky soutěže budou oznámeny přímo při předávání cen. Přehled výherců a jejich soutěžních prací (návrhů) bude uveden v následujících akvaristických časopisech:

Aqua Life (Japan), Fish Magazine (Japan), Aqua Wave (Japan), Tanoshii Nettaigyo (Japan), Aqua Journal (Japan), Tropical Fish Hobbyist (U.S.), Practical Aquarium & Water Gardens (Australia), AQUARIUM (Italy), Aquarium Live (Germany), Aquarium Heute (Germany), Het Aquarium (Netherlands), Aqua Plaisir (France), Nasze AKWARIUM (Poland), Aqua Sense (Korea), AQUA PETS MAGAZINE (Taiwan), FISH MAGAZINE (Taiwan) Pet Magazine (Turkey)

Rozhodčí soutěže

Dr. Herbert R. Axelrod (U.S.), Bob Croucher (Australia), Miguel Rocha da Silva (Brazil), Hans Martin de Jong (Italy), Kaspar Horst (Germany), Bernd Degen (Germany), L.G. van den Berkmortel (Holland), Marie Paul Pedonoir (France), Arnour Dobier (Spain), Holger Windelov (Denmark), Christoph Stefko (Poland), Sergej M. Kochetov (Russia), Kim Hido (Korea), Eu It Hai (Singapore), Johnson Wai (Hong Kong), Sherman Chou (Taiwan), Nathan Chan (Taiwan), Mitsuo Yamasaki (Japan), Hiroshi Yamada (Japan), Hajime Ozaki (Japan), Takashi Amano (Japan)

 

Všechny přihlášky zasílejte do:

International Aquatic Plants Layout Contest
Aqua Design Amano Co., Ltd.,
8554-1 Urushiyama, Maki-machi, Niigata 953-0054 JAPAN
TEL: +81-256-72-6666 FAX: +81-256-73-3579


AKVÁRIUM - VLADIMÍR PELIKÁN - AKVÁRIUM
AQUARIUM - VLADIMIR PELIKAN - AQUARIUM

Výsledky soutěže byly zveřejněny (v ČR poprvé tiskem) v časopise AKVÁRIUM živě č. 1-2002,
kde jsou také otištěny kvalitní barevné snímky oceněných akvárií.

(02. 10. 2002)

Vladimír Pelikán    vpelikan@cmail.cz

AKVÁRIUM PELIKÁN - ZPĚT NA TITULNÍ STRANU


SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
 PRO ÚČASTNÍKY 1. ROČNÍKU SOUTĚŽE
 V PŮVODNÍM ZNĚNÍ...