JAK SE VE VELKÉM PĚSTUJÍ KYTKY
aneb
"AKVARIJNÍ ROSTLINY"
NA SUCHU

2. část

REPORTÁŽ "ZE ŠUPLÍKU"...

© 2000
Vladimír Pelikán

REPORTÁŽ  NA  ČTYŘECH STRÁNKÁCH  A  ČTYŘICETI  FOTOGRAFIÍCH

... Ve všech sklenících jsou rostliny pěstovány hydroponicky na živných substrátech (písek, minerální vláknité "desky" apod.) Voda (s živinami?) je přiváděna plastovými potrubními rozvody a přepady je odváděna zpět. Zajímavé bylo, že voda, jakou byly zásobovány emerzní kultury, přitékala i do nádrží s rostlinami ponořenými. Podle údajů majitele se celková "tvrdost" vody používané ve sklenících pohybuje kolem 5° německé stupnice... Nutno říci, že většina stěn v nádržích dlouhodobě napuštěných vodou byla potažena takřka ukázkovým kobercem "štětičkové řasy", zvláště v případech, kdy nebyla hladina zcela zastíněna plovoucími rostlinami...

PISTIA STRATIOTES - PLOVOUCÍ ROSTLINA
 PĚSTOVANÁ NA HNOJENÉM SUBSTRÁTU...

...Na horním snímku je viditelný přítok vody (nebo živného roztoku?) do substrátu (jinak plovoucí) rostliny Pistia stratiotes, na dolním pak přítok do nádrže osázené pod vodou ze stejného systému...

TOKOZELKA - VODNÍ HYACINT (EICHHORNIA)
 JAKO STÍNĚNÍ PŘED NADBYTKEM SLUNCE?...

...Na dolním obrázku kdysi zcela běžná plovoucí rostlina Ceratopteris pteridoides je v dnešní době spíše vzácností. Na hladině akvária trpí často sálavým teplem zdroje světla, není snadné ji v "tvrdé" vodě s vysokým obsahem vápenatých solí udržet při životě. Zde je dobře viditelný hustý řasový porost na stěnách plastové nádrže...

CERATOPTERIS PTERIDOIDES
 MEZI PLOVOUCÍMI ROSTLINAMI...

Rád bych předvedl více snímků pořízených s cílem ukázat skutečně vodní rostliny pěstované ve vodě. Po submerzních (trvalých ponořených) kulturách rostlin však mé oko pátralo marně... Pokud jsem našel "živou" submerzní kulturu (např. Egeria najas, byla na hladině překryta plovoucími tokozelkami, nebo jinými (volně plovoucími) rostlinami bez možnosti pořídit snímek. Žádné submerzní "překvapení" jsem tedy ve čtyřech sklenících nenašel...

TAKÉ TYTO ROSTLINY
 BUDOU NABÍZENY JAKO AKVARIJNÍ...

Na dolním snímku z nejstaršího skleníku pohled na emerzní kultury rostlin vhodných spíše pro terária s vlhkým režimem než pro nádrže akvaristů... [banánovník(?) samozřejmě ne!]

POHLED DO "HISTORICKÉ"
 ČÁSTI SKLENÍKŮ...

Rod Echinodorus (viz obrázek dole) je u firmy Rataj tradičně silně zastoupen. Ve vlhkém a teplém skleníkovém prostředí rostou šípatkovce velmi dobře a skleníky jsou jimi takříkajíc "zapleveleny". Mutace s bíle flekatými listy pro akvária velkou atraktivitu nemají, submerzní listy bílé fleky ztrácejí téměř k nepoznání...

MUTACE ŠÍPATKOVCE
 S BÍLE SKVRNITÝMI LISTY...

Na dolní fotografii šípatkovec Ech. "Marble Queen" - bíle flekatá mutace, která je však spíše typickým zahradnickým produktem, než rostlinou vhodnou do akvárií. V emerzní formě a při intenzivním osvětlení možná upoutá pozornost, pod vodou vyrůstající listy však tuto "přednost" ztrácejí...

ECHINODORUS "MARBLE QUEEN"

Kvetoucí šípatkovce celé řady druhů, hybridů a mutací jsou typickým obrazem značné části skleníkových ploch. Převažují však ty, které sice velmi dobře rostou "na suchu", avšak z akvária při dobrém osvětlení a výživě velmi snadno vyrostou nad hladinu...

SKLENÍKOVÁ PRODUKCE ŠÍPATKOVCŮ...

Šípatkovce, echinodory, šípatkovce... jenom nejatraktivnější hybridy i přírodní druhy jen vzácně vyrůstající z vody zde chyběly nebo byly zastoupeny jen v několika exemplářích. Právě ty totiž nejsou na suchu dostatečně produktivní jako tyto zelené, možná ještě původní přírodní druhy. V akváriu je tomu ale přesně naopak...

NA SUCHU PĚSTOVANÉ ŠÍPATKOVCE...       MATEČNÉ EMERZNÍ ŠÍPATKOVCE...

Je třeba říci, že kvetoucí rostliny nejsou využívány k pěstování mladých rostlin ze semen, která se tvoří snadno samosprášením i přenosem pylu mezi druhy. Hlavním důvodem je zdlouhavost takového postupu. Množství matečných rostlin, které je vidět na snímcích (viz dále), umožňuje zcela bezproblémové množení emerzních rostlin z mladých rostlinek vytvářejících se vegetativní cestou v přeslenech květenství. Tyto mladé ("adventivní") rostliny po oddělení z květního stvolu snadno zakoření a ve skleníkových podmínkách velmi rychle dorůstají do prodejní velikosti...

Pokračování... viz 3. část

 

JAK SE VE VELKÉM PĚSTUJÍ KYTKY...
1. ČÁST 2. ČÁST 3. ČÁST 4. ČÁST

AKVÁRIUM  PELIKÁN  -  ZPĚT  NA  TITULNÍ  STRANU