JAK SE VE VELKÉM PĚSTUJÍ KYTKY
aneb
"AKVARIJNÍ ROSTLINY"
NA SUCHU

3. část

REPORTÁŽ "ZE ŠUPLÍKU"...

© 2000
Vladimír Pelikán

REPORTÁŽ  NA  ČTYŘECH STRÁNKÁCH  A  ČTYŘICETI  FOTOGRAFIÍCH

     Jak jsem již uvedl, pěstování ze semen se produktivně (u fy Rataj) nepoužívá. Je však možnost využít křížení rostlin a následné selekce vzniklých hybridů podle sledovaných znaků. Křížení druhů bylo s největší pravděpodobností v minulosti použito i v této pěstírně k experimentům. Nasvědčuje tomu také skutečnost, že rostliny dodávané do obchodů často nemají znaky druhů, pod jejichž názvy jsou šířeny...

ECHINODORUS "MARBLE QUEEN" JEŠTĚ JEDNOU

...Echinodorus "Marble Queen" (nahoře) patří v emerzní formě k menším typům kultivarů... Matečné rostliny druhů v níže zobrazené části skleníků přerůstají člověka na výšku a kromě bohaté produkce mladých rostlin (což je výhodné pro pěstitele) zřejmě pro akvaristiku velký význam nemají...

ŠÍPATKOVCE PŘERŮSTAJÍCÍ VÝŠKU ČLOVĚKA ...

...Produkce mladých rostlin takovouto "džunglí" je opravdu bohatá. Stejně jako "úmrtnost" rostlin po přesazení do akvária. Na jedné straně výnosy, na druhé ztráty...

POHLED S FOTOAPARÁTEM NAD HLAVOU ...

...Do dubna 1999, kdy proběhla tato propagační prohlídka, byly v ceníku pro obchody uváděny latinské názvy zcela neodpovídající platnému vědeckému názvosloví (publikovanému v roce 1994). Domnívám se, že v dnešní době je velmi obtížné zjistit (až na typické výjimky), jaké jsou to vlastně ve skutečnosti druhy, které firma (a samozřejmě i její konkurenti) prodávají. U hybridních rostlin je pak jakákoli orientace ve správném pojmenování téměř nemožná. Přiznejme si ale, že většina zákazníků v obchodech ani po správných druhových názvech nepátrá. Stačí jim, že koupili Echinodorus...

POHLED Z JEDNOHO KONCE...    ...A Z OPAČNÉHO KONCE SKLENÍKU...

...Pro běžného akvaristu má problematika vědeckého názvosloví okrajový význam, poněvadž dostupné informace jsou spíše obchodního charakteru. Pak je ovšem také velmi obtížná domluva, co kdo vlastně koupil a pěstuje... (Znáte své rostliny?)

DETAIL KVĚTENSTVÍ S ROZVÍJEJÍCÍMI SE ROSTLINKAMI (Echinodorus)

...Při prohlídce této pěstírny mě napadalo mnoho různých otázek, na něž však od majitelů pěstírny těžko mohu očekávat uspokojivou odpověď. Jisté je, že možnosti, které pěstírna poskytuje např. k vypěstování ukázkových ponořených forem vodních rostlin (a třeba jen k získání dokonalé fotodokumentace pro reklamní účely) nebyly nikdy (během dlouhých desetiletí) využity....

...KDO VÝŠ DOROSTE, VÍCE SVĚTLA ZACHYTÍ...

...Zjevně také chybí snaha přizpůsobit sortiment pěstovaných rostlin potřebám akvaristů. Je pochopitelné, že firma musí vykazovat zisk nutný k udržení existence i budoucímu rozvoji. Produkce pěstíren tohoto typu (je jich v naší zemi několik) se však natolik míjí s potřebami akvaristiky jako oboru, že podstata motivace majitelů či provozovatelů vyvolává řadu otazníků...

POHLED NA JEDEN Z "MENŠÍCH"
 DRUHŮ RODU (ECHINODORUS)

...Pěstování šípatkovců (rod Echinodorus) je v těchto podmínkách (teplý a vlhký skleník) bezproblémovou záležitostí. Při hydroponní výživě dorůstají rostliny maximální velikosti...

KDYBY TAKTO ROSTLY
 ECHINODORY VE VODĚ - AKVÁRIÍCH,
 PĚSTÍRNY BY PŘIŠLY O ZÁKAZNÍKY...

...Rostliny v kulturách (až na výjimky) nebyly označeny cedulkami s latinskými (vědeckými) názvy. Dodnes je mi záhadou, jak se zaměstnanci (pracuje zde m.j. několik mladých žen) dokáží spolehlivě orientovat v druzích a kultivarech zde pěstovaných...

RŮZNÉ DRUHY  KVETOUCÍCH ŠÍPATKOVCŮ...

...I menší druhy šípatkovců mají v pěstírně své místo. Pátral jsem po některých rostlinách, jménem (dnes již neplatným) spojených s historií pěstírny Rataj (Rataj sen.) jako Ech. "horemanii", Ech. "africanus", Ech. "osiris" apod. V množství šípatkovců se mi je najít nepodařilo (emerzní pěstování těchto rostlin je málo produktivní...) a když, tak jen jednotlivé kusy. Od nejatraktivnějších "druhů" vhodných pro akvaristiku bylo v této pěstírně jen málo zástupců. To je také vysvětlení, proč se v obchodech objevují tak zřídka...

Pokračování... viz 4. část

 

JAK SE VE VELKÉM PĚSTUJÍ KYTKY...
1. ČÁST 2. ČÁST 3. ČÁST 4. ČÁST

AKVÁRIUM PELIKÁN - ZPĚT NA TITULNÍ STRANU