JAK SE VE VELKÉM PĚSTUJÍ KYTKY
aneb
"AKVARIJNÍ ROSTLINY"
NA SUCHU

4. část

REPORTÁŽ "ZE ŠUPLÍKU"...

© 2000
Vladimír Pelikán

REPORTÁŽ  NA  ČTYŘECH STRÁNKÁCH  A  ČTYŘICETI  FOTOGRAFIÍCH

   Prohlídka pěstírny Rataj - syn a otec se blíží ke konci. Poslední (největší a nejnovější) ze čtyř skleníků je doménou rostlin, které akvaristé někdy nazývají "srpovky" (odvozeno od pěstování v záhonech a sklízení "srpem"). Druhy zde zastoupené mají k akvarijním rostlinám nejdále. Většina rostlin na fotografiích vůbec nevytváří submerzní formy a ve vodě s jistotou zahyne během krátké doby... Svou barevností však dokáží neinformovaného zákazníka v obchodě zaujmout natolik, že jej ani nenapadne (jsou-li nabízeny jako ponořené ve vodě...), že takové rostliny porostou spíše v květináči za oknem než v akváriu.

   Tyto rostliny jsou možná někdy "formálně" nabízeny jako terarijní, ale všichni zainteresovaní (pěstitelem počínaje) dobře vědí, že nakonec (díky neseriózním konečným prodejcům) skončí v akváriích začínajících akvaristů - dětí, nebo i neinformovaných dospělých. Na zisku z těchto pochybných obchodů je založena existence mnoha zúčastněných, kteří nijak neskrývají, že kdyby zákazníkům rostliny v akváriích rostly, jejich obrat by byl pouhým zlomkem obratu dnešního... Svůj podíl na tomto způsobu prodeje mají také ti zákazníci, kteří nejsou ochotni dopředu si zajistit informace o pěstování akvarijních rostlin (o chovu zvířat - v tomto případě akvarijních ryb - nemluvě). Na druhé straně seriózní česky psané knihy o akvarijních rostlinách jsou na pultech obchodníků vzácností... viz literatura...

   Fotografie výše zmíněných rostlin jsem v detailech nepořizoval, tehdy mi připadalo, že na jejich fotografování je škoda filmu. Čtenář by proto mohl nabýt mylného dojmu, že četnost zde publikovaných fotografií je úměrná zastoupení porostů ve sklenících. Není. Fotografoval jsem především to, co bylo zajímavé z akvaristického hlediska. A musím říci, že nadšen jsem v žádném případě nebyl. Na druhé straně jsem si jist, že produkce skutečně akvarijních rostlin by v takovéto pěstírně zcela určitě nebyla ztrátová. Přinesla by pěstiteli méně "snadných zisků", jistě však také uznání odborné i laické veřejnosti. Těžko lze očekávat od zákazníka, který se nechal "napálit" a později se tuto skutečnost dověděl, že bude s "radostí a důvěrou" nakupovat dále rostliny stejného původu...

ZÁHONY ZÁŘÍCÍ RŮZNÝMI BARVAMI
 ROSTLIN NEVHODNÝCH PRO AKVARISTIKU...

...Jen málo z druhů pěstovaných na těchto záhonech je schopno vytvořit ponořenou (submerzní) formu a růst ve vodě akvária. Kolikrát asi je ochoten začínající akvarista koupit si takovou rostlinu než zjistí, že mu nikdy ve vodě neporoste? Paradox: fotografie těchto záhonů si firma Rataj umístila i do svých reklamních materiálů pro akvaristy...

ČÍM ZÁŘIVĚJŠÍ BARVY LISTŮ NA SUCHU,
 TÍM RYCHLEJI UHYNOU VE VODĚ AKVÁRIA...

Rostliny rodu Hemigraphis (fialové odstíny) jsou typickými představiteli rostlin "uměle" zaváděných do akvaristiky jako "vodní". Prodej těchto rostlin akvaristům (pro akvária) považuji za zcela zjevný podvod! (O podvodech viz také...)
   Na jednu z těchto "kytiček" (viz cedulka níže) jsem i já "naletěl" v očekávání, zda se nejedná o nějakou akvarijní novinku... Uhynula ve vodě mezi jinými přímo bujícími akvarijními druhy rodu Hygrophila.

V TOMTO PŘÍPADĚ JE ZCELA ZJEVNÉ,
 ŽE ROSTLINA NEVHODNÁ PRO AKVARISTIKU
 JE NABÍZENA PRO AKVÁRIA PŘÍMO PĚSTITELEM,
 NIKOLI AŽ OBCHODNÍKEM...

Zkuste se podívat do vaší akvaristické prodejny, zda je tam nemají také...

ROSTLINY RODU HEMIGRAPHIS
 A RŮZNÉ JINÉ "SPECIALITY"...

...S posledním snímkem (dole vlevo) si ještě připomeneme "džungli" matečných šípatkovců z předchozího skleníku....

   Přídavkem jsem vložil několik snímků ze soutěžní výstavy živorodek v Havířově (srpen/září 2000), kde ovšem vedle dalších účastníků (např. SkloREX Brno) firma Rataj vytvořila snad (podle mého názoru) svou dosud nejlepší (obchodně - propagační) expozici akvárií s rostlinami...

OBŘÍ ŠÍPATKOVCE V TROPICKÉM SKLENÍKU...  PŮVODNÍ ZÁMĚR VÝSTAVY - ŽIVORODKY...

 ...Vedle záměru propagovat firemní produkty probíhal samozřejmě prodej rostlin všeho druhu... Mou pozornost upoutala i známá Dieffenbachia umístěná na stole vzadu...
(Žeby také patřila do vodních rostlin?) V expozici však byla umístěna i terária...

PŘEDVÁDĚNÍ FIRMY SPOJENÉ S PRODEJEM...

K mému překvapení se v akváriu (obrázek dole) objevila i submerzní Limnophila aquatica. (V prodeji však nebyla). Většina ostatních použitých rostlin byla emerzní, avšak v druhové skladbě, která je použitelná i pro akvarijní účely. Snaha o změnu "image" firmy ?
Možná budeme mít "šumperského Amana"...

(Takashi Amano, japonský fotograf a obchodník; publikuje fotografie akvárií s rostlinami)      

AKVÁRIA S ROSTLINAMI ( ZČÁSTI  EMERZNÍMI )
 POUTALA POZORNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ...

Karel Rataj ml. přednáší posluchačům, jak pěstovat rostliny v akváriu, aby bylo "pěkné"...

...NÁVOD NA PĚKNÉ ROSTLINOVÉ AKVÁRIUM...

   Grafy a spektra by bylo třeba "trochu opravit", fotografie Takashi Amana (pod grafy) jsou však dokonalé... Součástí předvádění bylo i sycení vody v akváriu oxidem uhličitým (odtud zřejmě smáčené kalhoty i košile). Sviťte, bublejte a ... kupujte naše rostliny....

NECHCETE SI TAKÉ POŘÍDIT
 PĚKNÉ AKVÁRIUM ?

 

Pokračování ?
Zkuste se porozhlédnout po akvarijních rostlinách...
...vypěstovaných ve vodě!

 

JAK SE VE VELKÉM PĚSTUJÍ KYTKY...
1. ČÁST 2. ČÁST 3. ČÁST 4. ČÁST

AKVÁRIUM PELIKÁN - ZPĚT NA TITULNÍ STRANU