LITERATURA z domova i zahraničí
 
AKVÁRIUM - VLADIMÍR PELIKÁN - AKVÁRIUM

 LITERATURA PRO ZÁBAVU I POUČENÍ...

 AKVÁRIUM JAKO UMĚNÍ - Takashi Amano

TAKASHI AMANO - akvárium jako umění


AKVÁRIUM JAKO UMĚLECKÉ DÍLO

AKVÁRIUM JAKO UMĚNÍ...

Takashi Amano - ukázka z knihy
 NATURE AQUARIUM WORLD

 

   "Akvárium jako umění" není název knihy. Je to myšlenka spojující všechny aktivity tohoto dnes velmi známého japonského fotografa, výtvarníka a podnikatele Takashi Amana. Jeho knihy plné překrásných barevných fotografií doslova obletěly celý svět. Těžko odhadnout, kolik, kde všude a v jakých různých knihách a časopisech bylo jeho "akvarijních japonských zahrad" otištěno. Některé fotografie (ve zmenšených ukázkách) se objevily i na internetu, pár se mi jich podařilo na různých adresách "pochytat", v příloze si je můžete prohlédnout.

KLEPNĚTE NA OBRÁZEK
 A ZOBRAZÍ SE VĚTŠÍ...

PROFESIONÁLNÍ FOTOGRAFICKÁ PRÁCE

NATURE AQUARIUM WORLD, Book 1
VÝBĚR z nabídky knih TFH - T. AMANO

Tři jeho základní díla s dokonalými fotografiemi rostlinových akvárií mají název Nature Aquarium World, Book 1, 2, 3, v doslovném překladu tedy přibližně "Svět přírodních akvárií", Kniha 1., 2., 3. Kolik mají tato nádherná akvária společného se skutečnými přírodními podmínkami, není příliš důležité. Jisté je, že jsou používány rostliny i ryby podle vlastní úvahy tvůrce, nikoli přísně podle skutečného zeměpisného výskytu. Ostatně akvária kdysi nazývaná "biotopní" (podle domnělých či skutečných přírodních podmínek v místě přírodního výskytu ryb i rostlin) příliš vzhledná nejsou - a těžko mohou být. Fantazii se tedy meze nekladou a v Amanových aranžovaných akváriích najdeme rostliny často v neobvyklých podmínkách v porovnání s podmínkami v přírodě. Dnes typickým příkladem je známá trhutka plovoucí (Riccia fluitans - pokud se skutečně jedná o tento v akváriích snadno pěstovatelný druh), nucená různými "fígly" k růstu na dně akvária nebo přichycená na kořenech a kamenech.

   Takashi Amano umí připravit akvárium, čekat mnoho týdnů, až rostliny narostou do požadované kondice i množství, dělat s nimi různá kouzla a pak je v dokonale vybaveném fotostudiu (digitálním) fotografovat. Jeho způsob práce je podmíněn trpělivostí a zvládnutím metod stimulace růstu rostlin k fyziologickému maximu pomocí dodatečného sycení vody oxidem uhličitým a přidáváním umělých hnojiv. Jen tak dokáží rostliny za pomoci intenzivního osvětlení vytvořit husté porosty v prostorách pod hladinou i na dně akvária. Žádná z jeho fotografií se nedá srovnat s (nejen) českým "komerčním standardem", kde je na první pohled na fotografii zřetelné, že "akvárium" bylo naaranžováno krátce před fotografováním, často ještě s bublinkami na skle, o nezřídka zasázených druzích suchozemských rostlin do akvária zcela nevhodných ani nemluvě.

   Takashi Amano prodává také technické vybavení i kompletně osázená a zařízená rostlinová "hotová" akvária. Má firmu Aqua Design Amano (ADA) a má se dobře. Než pěstitel, je Amano spíše designér, výtvarník, obchodník a jistě profesionální fotograf. Neviděl jsem zdaleka všechny jeho obrázky. Z těch co znám vyplývá, že hodně používá druhy rostlin, které v akváriích bez nadbytku CO2 rostou špatně nebo vůbec ne. Je velkým propagátorem hnojení plynným CO2. Své  vodní zahrady "zatravňuje" velmi neobvyklými metodami. Trochu to ve mně vyvolává podezření a pochyby, zdali jsou takto zařízené (některé) nádrže schopny dlouhodobě fungovat a zda neuvěřitelně husté porosty rostlin zejména na dně akvária dokáže akvarista (v akváriu s vodou) trvale udržet. Iluze naprostého ovládnutí fotosyntézy (asimilace) intenzívním hnojením a svícením dohnané až na hranici fyziologických možností rostlin je však dokonalá. Bublinky kyslíku vznikající na rostlinách Amano rád využívá k reklamním účelům, aby ukázal, jak dobře mu rostliny v akváriu rostou. Zajímavě vypadají dno a kořeny porostlé trhutkou (Riccia fluitans?). Pro trhutku je přisedlá vrstva hluboko pod vodní hladinou nepřirozená. Roste jako plovoucí, nebo porůstá předměty nad hladinou ve vlhku. Bez pravidelné údržby by se porost ve vodě asi brzy "utrhl" a pokryl hladinu akvária. Kdo má čas si hrát, může experimentovat. Domnívám se, že taková nádrž se nejdřív připraví "navlhko" a teprve po čase se napustí vodou, doplní rybami a začne se fotografovat. Je však těžké posuzovat Amanovy metody pěstování rostlin, když mu nestojíte za zády a nedíváte se mu "pod ruce".

    V našich podmínkách je trochu problém zajistit si techniku pro přídavné sycení vody CO2 jediného akvária za "rozumnou" cenu. Do nádrží Takashi Amano vpouští nepatrný počet ryb, takže asi nebude mít problémy s hromaděním detritu v hustě zarostlých porostech dna. Jeho akvária na fotografiích jsou opravdu z nejpoctivěji připravených, jaká jsem kdy viděl. Kdo ho chce mít za "svatého", ať činí, jak mu je libo.
   Nemyslím si, že by Amanovy "vodní zahrady" byly nějakým nedosažitelným zázrakem. Ze všech jeho údajů však vyplývá, že používá velmi měkkou vodu do 5° (něm.) celkové tvrdosti. Takovou však nemá každý a je třeba si ji umět připravit. Také hnojiva pro vodní rostliny vhodného složení a většího balení nejsou běžně k mání. Nejhůř jsme na tom asi s výběrem rostlin pro naše akvária. Ale to už je "ohraná písnička".

   Uvidíte-li někde Amanovu knihu a budete mít v kapse nějakou tisícovku navíc, určitě si ji kupte, nebo alespoň prohlédněte. Pohled na dokonalá rostlinová akvária léčí oči i duši.

   Máte-li zájem dozvědět se o aktivitách Takashi Amana více,
zkuste se podívat na stránky (v anglickém jazyce):
Nature Aquarium World


Vladimír Pelikán


LITERATURA

 

AKVÁRIUM PELIKÁN - ZPĚT NA TITULNÍ STRANU