LITERATURA z domova i zahraničí
 
AKVÁRIUM - VLADIMÍR PELIKÁN - AKVÁRIUM

 SVĚTOVÁ ODBORNÁ LITERATURA
 - ZDROJ CENNÝCH INFORMACÍ...

AKVARIJNÍ ROSTLINY - Christel Kasselmannová


AQUARIENPFLANZEN: Christel Kasselmannová
(Eugen Ulmer, Stuttgart 1995, 1999) cena 45,- EUR


CHRISTEL KASSELMANNová:
 AKVARIJNÍ ROSTLINY II. vydání 1999, Edice DATZ - Atlanten, 504 stran, 532 barevných fotografií, 9 kreseb. Formát 14,5 x 20,5 cm. ISBN 3-8001-7454-5.

   Vroce 1999 vyšlo již druhé vydání díla, které je možné označit za jedinečné. Čeští čtenáři se se jménem autorky setkali v souvislosi s jejím článkem "Klarheit um Echinodorus africanus  Rataj", publikovaném v roce 1984 v časopise AQUA PLANTA, jehož byla (do roku 2001) dlouholetou redaktorkou. Za dobu, po kterou spolupracuje s předními evropskými i zámořskými botaniky, nashromáždila značné množství informací a také kvalitních fotografií rostlin, často z míst přírodního výskytu, která jsou pro běžného cestovatele - akvaristu - nedostupná. Tuto dlouholetou práci kolem přípravy a vydávání specializovaného časopisu i bohatý obrazový materiál pocházející nejen z vlastních cest po přírodních lokalitách, ale i od ostatních autorů podílejících se na publikování nejnovějších poznatků z oboru vodních a akvarijních rostlin, zúročila v díle, které se zařadilo ke standardním publikacím mezinárodně uznávaných autorů. Kniha byla přeložena do holandského, italského, anglického a francouzského jazyka, také do ruštiny a jistě přibudou další.

   V úvodních kapitolách autorka podrobně popisuje přírodní biotopy i změny, jakým jsou vodní rostliny v průběhu roku vystaveny. Rozebírá faktory důležité pro růst pod vodní hladinou a v akvarijních podmínkách. Pozornost věnuje i metodám rozmnožování včetně tkáňových kultur. Popis zhruba 340 druhů a jejich hybridů či barevných mutací je uspořádán abecedně podle latinského názvosloví. Text je provázen barevnými fotografiemi popisovaných rostlin, často včetně květenství důležitého pro správné botanické určení druhu. Snímky pořízené na nalezištích rostlin v přírodě tropů a subtropů jsou pro srovnání kombinovány s fotografiemi rostlin rostoucích v akváriu. Přehlednost, s jakou jsou všechny údaje v knize uspořádány, zaujme čtenáře při prvním prolistování. Rozsah a kvalita informací obsažených v této publikaci svědčí o poctivém a vysoce profesionálním přístupu všech, kteří se na její přípravě podíleli.

   V českém jazyce je tato kniha nedostupná, domnívám se však, že překlad by si zasloužila kniha i čeští akvaristé, dezorientovaní léty neexistence konkurenčního prostředí a nedostupností solidních informací o pravých vodních rostlinách. Českým milovníkům akvarijních rostlin a okrasných akvárií stále chybí "ROSTLINKÁŘSKÁ BIBLE", která by přinesla do u nás přetrvávajícího akvaristického "folklóru" čerstvé informace hodné přelomu tisíciletí. AKVARIJNÍ ROSTLINY Christel Kasselmannové by se jí mohly (v českém překladu) stát.

Vladimír Pelikán


LITERATURA

 

AKVÁRIUM PELIKÁN - ZPĚT NA TITULNÍ STRANU