LITERATURA z domova i zahraničí
 
AKVÁRIUM - VLADIMÍR PELIKÁN - AKVÁRIUM

 ODBORNÁ LITERATURA
 - ZDROJ CENNÝCH INFORMACÍ...

 KONCENTRACE CO2 A ROSTLINY - Lubomír NÁTR


KONCENTRACE CO2 A ROSTLINY    Lubomír Nátr
ISBN 80-85866-62-5;  ISV nakladatelství, Praha 2000;
257 stran, 10 barevných fotografií, nespočet tabulek, schémat a grafů;
cena brožovaného výtisku (v knihkupectví) kolem 195,- Kč


LUBOMÍR NÁTR:
KONCENTRACE CO2 A ROSTLINY

 

   Publikace předního českého vědce - rostlinného fyziologa - má především ekologické zaměření - je věnována problematice zvyšování koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v zemské atmosféře a změřeným i předpokládaným budoucím důsledkům na vývoj rostlin s přírůstkem CO2 spojeným.

Jedná se v tomto oboru pravděpodobně o nejrozsáhlejší a nejaktuálnější dílo určené širší veřejnosti vydané v naší zemi. Součástí výkladu jsou však především kapitoly z fyziologie rostlin (fotosyntéza, fotorespirace, účinky zvyšující se koncentrace CO2 na růst rostlin atd.), na kterých autor postupně předkládá vnímavému čtenáři zajímavé poznatky z oboru, ve kterém u nás není dostatek běžně dostupné odborné literatury psané širokému okruhu čtenářů srozumitelným jazykem. Problematika zvýšené koncentrace CO2 a její vliv na růst rostlin může být zajímavá i pro akvaristy, zabývající se pěstováním rostlin v akváriích s uměle zvyšovaným obsahem CO2 ve vodě. Řada poznatků má pro zelené rostliny obecnou platnost, přestože jednotlivé druhy reagují na zvýšenou koncentraci CO2 s různou intenzitou v závislosti na dalších růstových faktorech.

Rozsáhlé množství údajů shromážděných autorem z mnoha světových zdrojů i výzkumů prováděných v ČR, mimořádné množství uvedené světové odborné literatury z posledních let - to jsou i pro laika na první pohled viditelné přednosti této velmi zajímavé publikace, oproštěné od politizujících frází šířených v médiích na téma vlivu lidské civilizace na atmosféru Země a zpětného globálního působení důsledků tohoto vývoje. Fakta a přesně definované výsledky a statistiky dlouhodobých měření vlivu lidské populace na atmosféru i prognózy možného vývoje vycházející z aktuálního stavu vědeckých výzkumů jsou jasným varováním před škodlivým vlivem člověka na životní prostředí.

Tato obsahově velmi bohatá publikace (jejíž cena - vzhledem ke kvalitě výkladu - není nikterak závratná) může být velmi zajímavým zdrojem informací pro všechny, kteří chtějí studovat nejnovější vědecké poznatky o chování rostlin v podmínkách uměle vyvolaných změn některých růstových faktorů.

Vladimír Pelikán


LITERATURA

 

AKVÁRIUM PELIKÁN - ZPĚT NA TITULNÍ STRANU