LITERATURA z domova i zahraničí
 
AKVÁRIUM - VLADIMÍR PELIKÁN - AKVÁRIUM

 LITERATURA PRO ZÁBAVU I POUČENÍ...

AKVARIJNÍ ROSTLINY - Ines Scheurmannová


AKVARIJNÍ ROSTLINY : Ines Scheurmannová,
Jan Vašut, Praha 1999; maloobch. cena kolem 130,- Kč


KNIHA PRO ZAČÍNAJÍCÍ AKVARISTY
 PLNÁ BAREVNÝCH OBRÁZKŮ    Vydáním českého překladu této rozsahem nevelké, významem však mimořádné publikace, byla prolomena dlouhá, desetiletí uměle udržovaná bariéra oddělující české akvaristy pěstující akvarijní rostliny od možnosti srovnání domácí specializované literatury s evropským standardem. Ačkoliv tato skutečnost na první pohled zřejmá není, jedná se o první (!) příručku o akvarijních rostlinách ze zahraničí přeloženou a vydanou v českém jazyce.

   Ines Scheurmannová v úvodních kapitolách seznamuje čtenáře srozumitelnou formou se stavbou těla a základy fyziologie pod vodní hladinou se vyvíjejících (submerzních) vodních rostlin. Upozorňuje na odlišnosti od způsobu života rostlin bahenních a suchozemských (emerzních). Rozebírá základy výživy, péče o rostliny i vodu v akváriu, principy využití techniky, přípravu akvária před osázením a zásady pro výběr rostlin v obchodě. Varuje před "podvodními" rostlinami - na suchu vypěstovanými druhy květinářského sortimentu - nabízenými v mnoha obchodech a upozorňuje na jejich nepoužitelnost pro akvarijní účely. Popisuje také základní metody množení rostlin v akváriu a postupy při odstraňování důsledků některých chyb začínajících akvaristů. Autorka nezapomněla ani na řasy a metody potlačování jejich růstu. Čtenář uvítá i stručný výkladový slovník zaměřený na obor pěstování akvarijních rostlin. Závěrem je uveden popis vybraných druhů rostlin, z nichž je možno občas některé zakoupit i v českých obchodech.

   Hlavní předností této příručky určené spíše začínajícím akvaristům jsou (kromě srozumitelnosti výkladu) nádherné barevné fotografie, jimiž se stránky doslova třpytí. Tiskárně sice uniklo pár výtisků s chybným soutiskem barev na několika fotografiích, přesto však tato chybička nepřesáhla únosnou mez. Publikaci mohu s čistým svědomím doporučit všem pokročilým akvaristům, kteří si rádi dopřejí radost pohledem na zdařilé fotografie okrasných akvárií s rostlinami. Za cenu 129,- Kč zaplacenou (1999) v knihkupectví je to podívaná nadmíru uspokojivá. Radost z tohoto dílka však budou mít i obchodníci z oboru, neboť autorka posílá čtenáře na nákup velmi často.

   Na příručce mne také zaujalo důsledné používání českých, již dávno publikovaných, ale dodnes širokou akvaristickou veřejností málo vžitých názvů. Používání českých názvů sice má svou logiku u knížky pro mladé a začínající akvaristy, ale měly by být důsledně doplňovány vědeckým (latinským) názvoslovím. Vznikl problém u několika názvů rostlin pravděpodobně doslovně přeložených z německého jazyka. Chybně jsou popsány rostliny na následujících fotografiích: Na str. 25 je uvedena "kabomba karolínská" (Cabomba caroliniana), na obrázku však najdete druh Hottonia, příp. Limnophila (bahnatka) nahoře. Na str. 41 je místo "kosokvětu úzkolistého" (Heteranthera zosterifolia) ve skutečnosti Didiplis diandra (kalužník dvoumužný). Na str. 49 je místo "načervenalého šípatkovce amazonského" (existuje-li vůbec takový?) ve skutečnosti hybrid Echinodorus "Beauty Red". Je vidět na titulní straně. Mimochodem, červená barva vyrůstajících listů není přirozená, dodali ji do obrázku až při počítačovém zpracování snímků. Nevěříte? No a nakonec je na třetí straně přebalu kvetoucí Ceratophyllum (růžkatec) popsáno jako "stolístek ponořený". Doufejme, že tyto zbytečné chyby z dalších vydání zmizí.

   Dále jsem v textu narazil na dvě problematická tvrzení či doporučení:

1)   "Silně proudící, či dokonce vzduchovacími kameny okysličovaná voda však nevytváří dobré podmínky pro rostliny, protože jejich nejdůležitější živina, oxid uhličitý, uniká."... Toto tvrzení má platnost pouze v případě, že voda v akváriu je oxidem uhličitým přesycena nad rovnovážnou úroveň. Při větším množství ryb může nastat naopak nedostatek kyslíku a udušení živočichů. Problém je podrobněji rozebrán na jiném místě.
Viz rozpustnost plynů ve vodě.

2)   "Zářivky pomalu, nicméně ustavičně snižují svůj výkon. Za normálního provozu 12 - 14 hodin denně mají po šesti měsících už jen 50% své svítivosti. Můžeme proto doporučit, aby se zářivky vyměňovaly jednou za půl roku."... Trubice s takovým poklesem světelného toku při zhruba 25% životnosti standardních trubic udávané výrobcem (nejméně 8 až 9 tisíc hodin) by byly zralé na reklamaci u prodejce. U běžných lineárních zářivek renomovaných světových výrobců se může jednat maximálně o pokles 15%, u nejmodernějších typů by byl pokles na hranici měřitelnosti do 5%. Autorka uvádí zjevně chybné údaje. (Nebo snad zapomněla setřít prach?)
Viz osvětlování akvarijních rostlin.

   Jako problematické považuji rovněž doporučení k zabudování topných kabelů do pískového dna akvária, jsou-li napájeny síťovým napětím. Hlavním důvodem je bezpečnost.

   Autorka přidala na závěr poněkud úsměvné doporučení:

"Zajistěte, aby děti, ale i dospělí nejedli akvarijní rostliny.
Mohly by je postihnout nepříjemné zdravotní obtíže."

   Nezbývá mi, než souhlasit. (Jedli jste někdy akvarijní rostliny?)

Vladimír Pelikán


LITERATURA

 

AKVÁRIUM PELIKÁN - ZPĚT NA TITULNÍ STRANU