Časopis AQUA PLANTA

 
VYBRANÁ  ČÍSLA

  A  ZVLÁŠTNÍ  PŘÍLOHY

  časopisu  AQUA  PLANTA

Obrazová příloha

 

ČASOPIS AQUA PLANTA
 VYCHÁZÍ V NĚMČINĚ

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY:
 ROD APONOGETON A ANUBIAS

VYSOKÁ ODBORNOST
 REDAKCE I AUTORŮ ČLÁNKŮ...

SPOLEHLIVÝ ZDROJ
 KVALITNÍCH INFORMACÍ

 

LITERATURA

 

AKVÁRIUM PELIKÁN - ZPĚT NA TITULNÍ STRANU