LITERATURA

z domova i zahraničí


 
VÍTEJTE  NA  STRÁNKÁCH
  VĚNOVANÝCH  AKVARIJNÍM  ROSTLINÁM

Vladimír Pelikán
© 2000 - 2003

 
Poslední aktualizace: 12-2003

 

AKVÁRIUM - Vladimír Pelikán - AKVÁRIUM

Dovolte mi, abych vás seznámil s několika publikacemi o vodních, resp. akvarijních rostlinách, které mi prošly rukama a stojí za pozornost (v tom dobrém slova smyslu). Jistě je to jen malá část literatury, která v Evropě či ve světě přináší informace určené především široké čtenářské obci. Některé z knih však patří ke světové špičce v tomto oboru a jsou vydávány po několika málo letech v nových, rozšířených vydáních. Český a slovenský knižní trh na svou první dobrou knihu teprve čeká. Jako malé národy máme v tržních podmínkách nevýhodu, že náklady na překlad a tisk kvalitní zahraniční literatury do rodného jazyka a nemalé riziko pro výrobce i distributory z nízkého ekonomického efektu takové činnosti vytvářejí novou "informační bariéru" z naší neznalosti cizích jazyků. Jsem přesvědčen, že dobrou knihu o akvarijních rostlinách v ceně dejme tomu do tisíce korun by si v krátkém čase zakoupil dostatečný počet zájemců, aby byla zajímavá pro výrobu i obchod.

   Za první republiky známý nakladatel a knihkupec Bedřich Kočí řešil podobné problémy získáváním předplatitelů pomocí inzerce, ti po vydání knihy měli nárok na významnou slevu. Předplatitelé pro něj byli jakýmsi "průzkumem trhu" a poptávky po konkrétním díle a současně pomáhali financovat náklady na první vydání. Nevím, kolik čtenářů by bylo ochotno v českém "tržním" prostředí dnes zaplatit předem za knihu, která vyjde třeba za rok. Maloobchodní cena knihy tvoří zhruba trojnásobek hodnoty výrobních nákladů a knihkupci u nás jistě nejsou "druhem na vyhynutí". Vydávají se však mnohdy tituly, nad jejichž obsahem zůstává rozum stát. Prý to "žádá trh". Nahlédnutím do "levných knih" prodávaných přímo z palet však nemívám dojem, že TRH je ten "na hlavu padlý" subjekt, který neví, co lidé hledají. Snad si některý z nakladatelů povšimne, že v naší zemi máme obor, jemuž zcela chybí kvalitní odborná literatura. Budiž mu tato stránka připomínkou oné "díry na trhu".

Vladimír Pelikán, Brno;


AKVARIJNÍ ROSTLINY   Ines Scheurmannová
Jan Vašut, Praha 1999;


KLEPNETE - LI NA OBRÁZEK,
 DOZVÍTE SE VÍCE

   Vydáním českého překladu této rozsahem nevelké, významem však mimořádné publikace, byla prolomena dlouhá, desetiletí uměle udržovaná bariéra oddělující české akvaristy pěstující akvarijní rostliny od možnosti srovnání domácí specializované literatury s evropským standardem. Ačkoliv tato skutečnost na první pohled zřejmá není, jedná se o první (!) příručku o akvarijních rostlinách ze zahraničí přeloženou a vydanou v českém jazyce...

(Klepněte na obrázek - podrobnější informace)


AQUARIENPFLANZEN   Christel Kasselmannová
Eugen Ulmer, Stuttgart I-1995, II-1999;


KLEPNETE - LI NA OBRÁZEK,
 DOZVÍTE SE VÍCE    V roce 1999 vyšlo již druhé vydání díla, které je možné označit za jedinečné. Čeští čtenáři se nejspíše se jménem autorky setkali snad jen v souvislosi s jejím článkem "Klarheit um Echinodorus africanus  Rataj", publikovaném v roce 1984 v časopise AQUA PLANTA, jehož je (byla) dlouholetou (šéf)redaktorkou. Za dobu, po kterou spolupracuje s předními evropskými i zámořskými botaniky, nashromáždila značné množství informací a také kvalitních fotografií rostlin, často z míst přírodního výskytu, která jsou pro běžného cestovatele - akvaristu - nedostupná...
Nejnovější anglický překlad Aquarium Plants byl vydán v říjnu 2002 (USA)


PFLANZENAQUARIEN GESTALTEN   Christel Kasselmannová
[Navrhování (tvorba) rostlinových akvárií]
Kosmos Verlag, Stuttgart I-2001;


KLEPNETE - LI NA OBRÁZEK,
 DOZVÍTE SE VÍCE    V roce 2001 vydaná publikace o navrhování a budování okrasných rostlinových akvárií. Obsah a podání informací jsou přizpůsobeny pro nejširší okruh akvaristů a milovníků okrasných akvárií s ponořenými vodními rostlinami. Lehce "amanovsky" (viz Takashi Amano) zaměřená knížka, v níž čtenář kromě množství nádherných fotografií najde i návody a základní informace o metodách pěstování ponořených vodních rostlin v okrasném akváriu. Nejsou zde detailně popisovány jednotlivé druhy (dostatek informací je uveden v předchozím titulu), je však zdůrazňována jejich estetická hodnota a způsob umístění v akváriu, kombinace s ostatními rostlinami a principy doplňování rostlin různolistých s různobarevnými. Samostatná kapitola je věnována i problematice řas a různým metodám udržení jejich růstu v rozumných mezích....

Poněkud "absurdní" (pro českého čtenáře bez možnosti nákupu české jazykové mutace) se jeví skutečnost, že tato nádherná kniha byla vytištěna v Českém Těšíně - Těšínská tiskárna a.s. Jistě by nebylo problémem vytisknout a prodat tuto knihu i v českém či slovenském jazyce...


ECHINODORUS - Die beliebtesten Aquarienpflanzen   Christel Kasselmannová
[Echinodorus - nejoblíbenější akvarijní rostliny]
Dähne Verlag, Ettlingen I-2001;


KLEPNETE - LI NA OBRÁZEK,
 DOZVÍTE SE VÍCE    Předvánoční novinkou "rostlinkářské" literatury roku 2001 se stala kniha věnovaná šípatkovcům - echinodorům, které jsou skutečně nejoblíbenějšími (či spíše: nejznámějšími) akvarijními rostlinami. Jedná se pravděpodobně o nejobsažnější dílo o rodu Echinodorus určené širší akvaristické veřejnosti. Přináší rozsáhlé informace o přírodních lokalitách, na nichž šípatkovce ve volné přírodě žijí a množí se. Navazuje na poslední ryze vědecké zpracování rodu (Haynes & Holm-Nielsen 1994), které hobby-akvaristům zvyklým na Ratajem dříve změněné názvosloví trochu zamotalo hlavu. Důkladný popis názvoslovného vývoje jednotlivých druhů tohoto rodu, dokonalá fotodokumentace přírodních lokalit výskytu i rostlin pěstovaných v akváriích, mnoha nových (a u nás dosud neznámých) hybridů, přesné údaje o určovacích znacích přírodních druhů a bohatý zdroj všech důležitých informací o rostlinách rodu Echinodorus - to je již zavedená a ve světě známá "ochranná známka" autorčina jména...

Podobně jako předchozí titul byla i tato nádherná publikace vytištěna v ČR - Graspo. s.r.o. Zlín.


ECOLOGY of the PLANTED AQUARIUM   Diana L. Walstadová
[Ekologie rostlinového akvária]
Echinodorus Publishing, I-1999;


KLEPNETE - LI NA OBRÁZEK,
 DOZVÍTE SE VÍCE

   Vroce 1999 byla poprvé vydána publikace, jejíž autorka - vědecká pracovnice (USA) - se pokusila shrnout a pro širší veřejnost srozumitelnou formou popsat procesy, které probíhají v přírodě i v akváriu a mají podstatný vliv na růst ponořených vodních rostlin. To, o čem se akvaristé mnohdy jen dohadují, Diana Walstadová vysvětluje na základě aktuálních vědeckých poznatků. Využívá široké spektrum vědeckých pramenů (nepřeberné množství odkazů na vědecké výzkumy a práce) a podstatné souvislosti využitelné v akvaristice dokládá množstvím grafů a tabulek, ze kterých se pozornému čtenáři postupně vybavují zákonitosti vysvětlující řadu pozorovaných jevů v rostlinovém akváriu s rybami...


AQUARIENPFLANZEN   Henrik C. D. de Wit (†)
Eugen Ulmer, Stuttgart 1990;


KLEPNETE - LI NA OBRÁZEK,
 DOZVÍTE SE VÍCE    Poslední vydání tohoto rozsáhlého díla známého holandského botanika. Knihy o akvarijních rostlinách vydával od padesátých let 20.stol. († 1999). Patřil k evropské elitě autorů zabývajících se vodními rostlinami. Přestože v knize (z pohledu roku 2000) chybí řada dnes známých akvarijních rostlin, jedná se o jednu z nejrozsáhlejších a nejdůkladněji zpracovaných publikací o vodních rostlinách. Na knize je patrná pečlivost botanika - vědce...


Časopis  ČASOPIS AQUA PLANTA -
 ZDROJ SPOLEHLIVÝCH INFOMACÍ
 ZE SVĚTA VODNÍCH ROSTLIN...
 VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ  Informace ze světa vodních rostlin...


MÁTE - LI ZÁJEM O PODROBNĚJŠÍ PROHLÍDKU
 TITULNÍCH STRAN, KLEPNĚTE NA OBRÁZEK...

   Vydavatelem časopisu AQUA PLANTA je "Arbeitskreis Wasserpflanzen im VDA". VDA je německá národní (spolková) organizace akvaristů (všech oborů). Její součástí je ona "pracovní skupina" vodní rostliny. Mají své stránky na www, ale rostliny jsem tam žádné nenašel. (To však nemusí znamenat, že tam právě dnes nejsou !) Možná si jen chrání cenná autorská práva, když mají časopis. Myslím, že tak aktivní organizaci s mnoha schopnými lidmi jim můžeme závidět. (Máme je taky, ale jsou vzácní.) Časopis AQUA PLANTA začali vydávat v roce 1976 a ze skromných začátků se vyvinul velmi kvalitní odborný časopis čtený po celém světě. V němčině, samozřejmě. Z jeho čtvrtletně vydávaných sešitů by se dala sestavit docela slušná učebnice vodní botaniky.

   Šéfredaktorkou byla do konce roku 2001 již představená Christel Kasselmannová. Po vodních lokalitách běhala od svých studentských let. Nenapište takové krásné knihy (viz výše), když jste přímo v centru "sběru informací"! Rádi bychom tuhle dámu někdy uviděli v Česku při vyprávění a předvádění fotografií z jejích cest. Nyní spolupracuje jako členka redakční rady, kde vystřídala Nielse Jacobsena.
   Od roku 2002 je novou šéfredaktorkou Karin Lehmannová.
   Další velkou osobností spojenou s existencí časopisu je jeho "obchodní šéf" Gerd Eggers. Tento čilý mladík letos (2002) slavil pětasedmdesátku a měli jsme možnost jej vidět přednášet i u nás (Liberec - o aponogetonech z Madagaskaru a později i v Českých Budějovicích o výpravách na Madagaskar). Libuje si (mimo jiné) také v "dírkatých" kalatkách (Aponogeton madagascariensis). Spousta báječných fotografií z přírodních lokalit, množství zajímavých zážitků. Pan Eggers, obchodní šéf.
   Redakční rada: Josef Bogner, Harry W.E. Van Bruggen [brychn], Prof. Dr. Niels Jacobsen (do konce roku 2001) - uvedl před lety do pořádku rod Cryptocoryne (po Ratajově "revizi"). (Rataj o něm v českém AT 4-1999 napsal, že "nezná nebo nerespektuje Pravidla botanického názvosloví", s Bognerem a Kasselmannovou prý mají "amatérské názory". Inu, každý máme něco.)

   V redakci byla starší čísla či celé ročníky ke koupi se slevou. Aktuální stav nedokáži odhadnout.

   Roční předplatné (4 čísla) včetně poštovného činí cca 21,- EUR. Když je zaplatíte panu Eggersovi na konto: Dresdner Bank (BLZ 300 800 00) kto: Nr. 3 454 010), určitě vám časopis pošle. Jeho adresa: Gerd Eggers, Flachsbleiche 70, 41564 Kaarst, Tel. 02131/68063-64. E-mail nezveřejnil. Kdyby bylo dost českých čtenářů, možná by bylo i jiné řešení. Pozor při placení! Z Komerční banky mě tento převod svého času (za americkou publikaci "Alismataceae") stál navíc dalších 40,- DEM.
Aktuální údaje z redakce AQUA PLANTA... (+formulář on-line objednávky německy nebo anglicky).

Vladimír Pelikán, Brno;


Planted Aquaria Magazine
nový časopis o rostlinových akváriích - vychází čtvrtletně


KLEPNETE - LI NA OBRÁZEK,
 ZOBRAZÍ SE VĚTŠÍ...

  Časopis Planted Aquaria Magazine je (2000) vzácnou novinkou mezi akvaristickými časopisy se zaměřením na okrasné rostlinové nádrže. Dosud se mi nedostal do ruky a jakékoliv hodnocení časopisu bez historie by také nebylo namístě. Popřejme do začátku mnoho úspěchů, dobrých článků, autorů i čtenářů.

Podrobnější informace vedoucí k předplatnému získáte na: http://www.wcf.com/pam

Další odkazy:
http://www.aquatic-gardeners.org/pam.html


Takashi Amano ...a jeho kouzelné fotografie


KOUZELNÉ FOTOGRAFIE - TAKASHI AMANO
  AKVÁRIUM JAKO UMĚLECKÉ DÍLO...

  KLEPNĚTE A UVIDÍTE VÍCE

   Takashi Amano umí připravit akvárium, čekat mnoho týdnů, až rostliny narostou, dělat s nimi různá "kouzla" a pak je v dokonale vybaveném studiu fotografuje a obrázky dále zpracovává. Prodává technické vybavení i osázené "hotové" nádrže. Jeho firma Aqua Design Amano (ADA) je známá po celém světě. Než pěstitel, je Amano spíše designér, výtvarník, obchodník a jistě profesionální fotograf... V roce 2001 se stal hostitelem prvního ročníku celosvětové soutěže o nejkrásnější rostlinové akvárium...  Uvidíte-li někde Amanovu knihu a budete mít v kapse nějakou tisícovku navíc, kupte si ji. Pohled na dokonalá rostlinová akvária léčí oči i duši...


AQUAJOURNAL
japonský akvaristický časopis - vychází měsíčně


KLEPNETE - LI NA OBRÁZEK,
 UVIDÍTE VÍCE A VĚTŠÍ...

Časopis Aquajournal vychází měsíčně a bylo vytištěno více než 70 čísel (srpen 2001). Před časem mi náhodně jedno či dvě čísla prošla rukama, ale v japonských znacích si mnoho nepočtu, ikdyž je občas vkládán text v angličtině. Mám zato, že se jedná obsahově o klasický komerčně orientovaný časopis, na jehož celkové úpravě je však vidět rukopis Takashi Amana. Titulní strany jsou vyzdobeny skvostnými fotografiemi rostlinových akvárií, proto jsem přehled obálek několika čísel přidal na tuto stránku (viz dále...). Jestli je nějaký akvaristický časopis nejkrásnější na světě podle titulní strany, pak to nejspíš bude AQUAJOURNAL z Japonska...


ROSTLINY VOD A POBŘEŽÍ   Slavomil Hejný a kolektiv
East West Publishing Company & East West Publishing Praha, Praha 2000;


KLEPNETE - LI NA OBRÁZEK,
 DOZVÍTE SE VÍCE

    Slavomila Hejného si možná akvaristé - dříve narození - pamatují jako jednoho z autorů (společně s K. Ratajem) kdysi mezi akvaristy známé příručky Vodní rostliny v bytě (SZN Praha 1968). Po knize Vladimír Sadílek: Akvarijní rostliny (Svépomoc Praha 1965) to byla druhá knížka vydaná u nás především pro akvaristy zaměřené na pěstování vodních rostlin. Slavomil Hejný se však dále plně věnoval vědecké práci (dlouholetý vědecký pracovník a ředitel - 29 let - Botanického ústavu ČSAV v Průhonicích)...
Tato (v českém jazyce vzácná) publikace sice není přímo určena akvaristům, je však dobrým pramenem informací o životě vodních rostlin (obecně) v naší přírodě, řadu poznatků z ekologie je možno využít i při pěstování rostlin v akváriu....


KONCENTRACE CO2 A ROSTLINY   Lubomír Nátr
ISV nakladatelství, Praha 2000;


KLEPNETE - LI NA OBRÁZEK,
 DOZVÍTE SE VÍCE

   Publikace předního českého vědce - rostlinného fyziologa - má především ekologické zaměření - je věnována problematice zvyšování koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v zemské atmosféře a důsledkům s tímto jevem spojeným. Součástí výkladu jsou však i kapitoly z fyziologie rostlin (fotosyntéza, fotorespirace, účinky zvyšující se koncentrace CO2 na růst rostlin atd.), které mohou přinést vnímavému čtenáři zajímavé poznatky z oboru, ve kterém u nás není dostatek běžně dostupné odborné literatury psané širší veřejnosti srozumitelným jazykem... Problematika zvýšené koncentrace CO2 a její vliv na růst rostlin může být zajímavá i pro čtenáře - akvaristy, kteří se zabývají pěstováním rostlin v akváriích s uměle zvyšovaným obsahem CO2 ve vodě.


KLEPNETE - LI NA OBRÁZEK,
 DOZVÍTE SE VÍCE NOVÝ ČASOPIS V ČESKÉM JAZYCE !
KLEPNETE - LI NA OBRÁZEK,
 DOZVÍTE SE VÍCE

   První číslo nového akvaristického časopisu Akvárium živě (česká mutace něm. časopisu Aquarium Live, A4) vyšlo v září roku 2002. Pro běžného akvaristu, který není členem žádného klubu, je to vlastně "blesk z čistého nebe".
Po mnoha desetiletích monopolu, který usnadňoval život jediného česko-slovenského časopisu Akvárium-terárium vydávaného nyní na komerčním základě, je nový časopis "od konkurence" významným zpestřením publikovaných informací, nikoli úzce zaměřených na chovatele akvarijních ryb či teraristiku.

   Z pohledu problematiky akvarijních rostlin úvodní číslo zazářilo publikováním výsledků prvního ročníku (2001) mezinárodní soutěže o nejkrásnější rostlinové akvárium - včetně (na české poměry) velmi kvalitní obrazové dokumentace.
Kvalitní předtiskové zpracování a profesionální grafická práce jsou velkou konkurenční výhodou časopisu Akvárium živě. Svým zaměřením je určen široké akvaristické veřejnosti, která si ráda počte i prohlédne nádherné fotografie. Časopis je v prodeji ve vybraných akvaristických prodejnách, lze si jej také předplatit za zvýhodněných podmínek u vydavatele i s možností cenově výhodného nákupu zahraniční akvaristické literatury.


AKVARIJNÍ ROSTLINY    Barry James
Slovart s.r.o., Bratislava 2003;


KLEPNETE - LI NA OBRÁZEK,
 DOZVÍTE SE VÍCE

   V pořadí druhá do češtiny přeložená příručka o akvarijních rostlinách.
Pohledná i přehledná publikace určená především začínajícím akvaristům. Na první pohled je toto dílko přitažlivé barevnými fotografiemi i kresbami a zjevně patří k publikacím, které by mohly být v obchodech automaticky přibalovány ke každému zakoupenému akváriu a rostlinám. Jejím účelem je základní orientace začínajícího akvaristy v problematice zřízení akvária s vodními rostlinami. Na titulní straně má kniha uvedeno červeným písmem: "Dokonalý ilustrovaný průvodce pěstováním zdravých akvarijních rostlin s popisem více než 60 druhů."
Musím bohužel říci, že k dokonalosti (českého vydání) jí mnoho chybí.


Vladimír Pelikán

Knižní novinky


 

AKVÁRIUM PELIKÁN - ZPĚT NA TITULNÍ STRANU