LINEÁRNÍ ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE 120 cm
nabízené na českém trhu (a v katalozích výrobců)


Vladimír Pelikán

(datum poslední aktualizace: 06. 2. 2004)

   Snahou při sestavování soupisu je co nejúplnější přehled zářivkových trubic pro srovnání účinnosti jednotlivých typů, (světelný tok [lm] vyjadřuje míru účinnosti přeměny elektrické energie na viditelné světelné záření). Přehled zahrnuje hlavní sortiment zářivkových trubic nabízených různými výrobci na českém trhu. Je možné, že zde nejsou uvedeny firmy, jejichž podíl na českém trhu je zanedbatelný (a navíc neposkytují podrobnější technické údaje - např. Tesla). Je třeba brát v úvahu, že velkovýroba lineárních zářivek (v Evropě) je koncentrována do několika málo výrobních linek. Ty střídavě produkují trubice pro různé výrobce - proto standardní (resp. nejpoužívanější) typy se pravděpodobně svými vlastnostmi (např. životnost) nijak podstatně neliší (rozdíly mohou spočívat např. jen v různé definici této vlastnosti. Nasvědčují tomu i nápadně shodné vlastnosti i značení trubic některých vybraných typů různých výrobců.

   ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE o průměru 26 mm, délka 120 cm - výběr typů byl proveden z hlediska použitelnosti v akvaristice (některé jsou nabízeny přímo jako "speciální" - většinou je však jejich technické parametry z hlediska maximálních fotosyntetických účinků řadí mezi zcela podřadné).
Seznam obsahuje i málo hospodárné typy - je nutno hodnotit podle údaje "světelný tok" - čím vyšší hodnotu udává, tím účinnější je zářivka. Pro zcela seriózní posouzení by však bylo nutno provádět měření podle fotosyntetických křivek, dále uvedené údaje jsou měřeny s ohledem na spektrum citlivosti lidského oka, které je od "citlivosti" fotosyntetických pigmentů na jednotlivé složky záření odlišné.

   Přehled sestaven kvůli snadnosti srovnání parametrů jen pro jednu délku trubic (1200 / 26 mm), řada běžných typů se vyrábí v sortimentu zahrnujícím nejen standardní délky (60 cm, 120 cm, 150 cm), ale i rozměry doplňkové, které však (s ohledem na nízkou sériovost výroby) mohou být svou cenou i několikanásobně dražší, než uvedené standardy. Ve velkoobchodech bývá někdy délka 60 cm a 120 cm prodávána za stejnou (nebo velmi blízkou) cenu, poněvadž jejich výrobní náklady se zřejmě příliš neliší. Rozhodující je vysoká sériovost výroby.

   Přepisovat tabulku pro délky 60 cm nemá praktický význam, protože všechny zde uvedené typy jsou vyráběny i v délce 60 cm - 590 mm /18W (20W) a pro jejich vlastnosti platí princip úměrnosti. Jediné, čím se liší, jsou katalogová čísla výrobku - to by ale při znalosti základního typu (120 cm/36W) neměl být problém. Typová čísla jsou často odlišná jen v údaji příkonu (36W -> 18W / 40W -> 20W), takže přesná specifikace při nákupu by neměla být problémem.

   Ve stejném poměru, jako u 120 cm trubic jsou parametry světelný tok u délky 60 cm (přesněji: 590 mm) a podobně i u ostatních.
Barevná teplota (teplota chromatičnosti) se nemění - je dána použitou směsí luminoforů u konkrétního typu. Předpokládaný světelný tok si můžete (se zanedbatelnou nepřesností) odvodit od trubic 120 cm tak, že jejich číselný údaj "světelný tok" vynásobíte koeficientem 0,4 pro trubice 60 cm / 590 mm - s dostatečnou přesností to platí pro všechny typy lineárních zářivkových trubic průměru 26 mm - malé odchylky jsou u různých typů i výrobců. (Je to současně také názorný příklad, jak se zmenšováním světelného zdroje klesá i jeho účinnost.) U značkových zářivek je doba života shodná i pro ostatní délky.

   Pokud bude zájem, mohu dodatečně doplnit nebo vysvětlit některé katalogové údaje, vzniknou-li nejasnosti (není to ale spíše úkolem výrobců a obchodníků ?).

Podrobnější údaje o osvětlování rostlin najdete v textu Akvarijní rostliny pod umělým osvětlením...
včetně bližšího vysvětlení některých technických pojmů. A ještě zajímavý výsledek jednoho staršího srovnávacího pokusu, které zářivky dávají největší přírustky rostlin...

   Ve výrobních programech jsou i nejmodernější "tenké" typy (16 mm) s vysokou účinností, avšak pro jejich rozměrovou nekompatibilitu s běžnými typy zářivkových těles nejsou běžně v prodeji a jejich ceny jsou prozatím vysoké. Použití je spojeno výhradně s elektronickými (vysokofrekvenčími) předřadníky. Tyto (perspektivní) typy zářivek budou dodatečně představeny na samostatné stránce, kde budou uvedeny další podrobnosti k využití při pěstování akvarijních rostlin, případně doporučení k individuální montáži pro elektrotechnicky znalé zájemce.

   Katalogové údaje na této stránce budou pravidelně aktualizovány a doplňovány. Časový odstup u jednotlivých katalogů firem nehraje podstatnou roli v nabídce trubic - mnoho typů se vyrábí již deset let i více.

   Velkoobchodní cena (karton=25 ks) se u standardních typů pohybuje kolem 30 Kč/ks, u některých firem však může být podstatně vyšší. Ceny "speciálů" jsou několikanásobkem ceny standardů.

 

 ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE TUNGSRAM - GE Lighting

 Zdroj: TUNGSRAM - GE Lighting (General Electric) - Světelné zdroje 05-2000 (cz);  GE Lighting - zářivky

Kategorie
příkon / typové číslo:
Světelný
tok :**
[lm]
Odstín: Barevná
teplota:
[K]
Stř.***
doba
života:
[hod]
EAN
(předčíslí -)
Typové jméno
Kód výrobku:
(podle katalogu)
Halofosfátové         900410 - Standard
36W F29 2850 teple bílá 2900 10000 0859118 185916
36W F33 2850 bílá 4300 10000 0859712 185973
36W F74 2350 denní bílá 6500 10000 0861517 186152
Třípásmové k recyklaci         004316 - Polylux XLR
F36W/827/XLR 3350 teple bílá 2700 15000 8375542 37554
F36W/830/XLR 3350 teple bílá 2950 15000 8375559 37555
F36W/835/XLR 3350 bílá 3400 15000 8376143 37614
F36W/840/XLR 3350 bílá 4000 15000 8375566 37556
Třípásmové         502173 - Polylux XL
F36W/827 3350 teple bílá 2700 15000 8391030 39103
F36W/830 3350 teple bílá 2950 15000 8391054 39105
F36W/835 3350 bílá 3400 15000 8391085 39108
F36W/840 3350 bílá 4000 15000 8391061 39106
F36W/860 3250 denní bílá 6300 15000 8345095 34509
Pětipásmové         - Polylux De Luxe
F36W/930 2300 teple bílá 3000 12000 - 29648
F36W/940 2350 bílá 3800 12000 - 29649

 
 ** předřadník = tlumivka;     v zapojení s EP se stř. doba života 15000 hod. zvýší na 18000 hod. (+20 %),
 u trubic Polylux XLR na 20000 hod (+30 %)

 *** Střední doba života je vyhodnocována v tříhodinovém zkušebním cyklu (po 2:45 hod. na 15 min. vypnout)
 - podle normy IEC 60081 / EN 60081. Údaje se vztahují k přežití 50 % zkoušených vzorků.

 

 ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE PHILIPS

 LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY 'TL'D
 Zdroj: Philips - všeobecný katalog - světelné zdroje, příslušenství / ovládací prvky 2000-2002 (cz)

příkon / typové číslo: Světelný
tok :**
[lm]
Odstín: Barevná
teplota:
[K]
Stř.
doba
života:
[hod]
Obj.číslo:
EOC
Typové jméno:
(podle katalogu)
36W/29 2850 teple bílá 2900 * 702692 'TL'D Standardní barvy
36W/33 2850 bílá 4100 * 702708 "
36W/54 2500 denní bílá 6200 * 702715 "
36W/930 2350 teple bílá 3000 * 702579 'TL'D /90 de Luxe
36W/940 2350 bílá 3800 * 702586 "
36W/950 2350 denní bílá 5300 * 702593 "
36W/965 2300 denní bílá 6500 * 610850 "
36W/827 NG 3350 teple bílá 2700 * 631923 'TL'D /Super /80 New Generation
36W/830 NG 3350 teple bílá 3000 * 631954 "
36W/840 NG 3350 bílá 4000 * 632012 "
36W/865 NG 3250 denní bílá 6500 * 632074 "
32W/830 HF NG 3200 teple bílá 3000 * 631503 'TL'D HF Super /80 New Generation
32W/840 HF NG 3200 bílá 4000 * 631534 "
32W/850 HF NG 3010 denní bílá 5000 * 641830 "
REFLEX 36W/830 3350 teple bílá 3000 * 559494 'TL'D REFLEX Super /80 New Generation
REFLEX 36W/840 3350 bílá 4000 * 559531 "
36W/89 2450 speciální 10000 8000 620309 "Aquarelle"
 *   neuvedeno - v katalogu je tento údaj uváděn jen u některých výrobků, obvykle nestandardního provedení
 ** předřadník = tlumivka
 v katalogu jsou uváděna spektrální složení světla jednotlivých typů a odstínů

 

 ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE OSRAM

 LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY LUMILUX
 Zdroj: Osram - Světelné zdroje '97/98 (cz) světelný tok a příkon dle DIN IEC 81

příkon / typové číslo: Světelný
tok :**
[lm]
Odstín: Barevná
teplota:
[K]
Stř.
doba
života:
[hod]
EAN
40 50300
Typové jméno:
(podle katalogu)
L 36/41-827 PLUS 3350 interna 2700 * 409436 Lumilux Plus
L 36/31-830 PLUS 3350 teple bílá 3000 * 409412 "
L 36/21-840 PLUS 3350 bílá 4000 * 409399 "
L 36/11-860 PLUS 3250 denní bílá 6000 * 423685 "
L 36/32-930 2350 teple bílá 3000 * 011318 Lumilux de Luxe
L 36/22-940 2350 bílá 3800 * 011301 "
L 36/12-950 2350 denní bílá 5400 * 018263 "
L 36/72-965 2300 Biolux 6500 * 270821 Lumilux de Luxe Biolux
L 36/30 2850 teple bílá 3000 * 001722 Lumilux Standard
L 36/20 2850 bílá 4000 * 001708 "
L 36/25 2600 univ. bílá 4000 * 001715 "
L 36/77 1400 Fluora * * 003184 Fluora
 * neuvedeno; udaná efektivní doba života hlavních typů 7500 hod
 ** předřadník = tlumivka
 v katalogu jsou uváděna spektrální složení světla jednotlivých typů a odstínů

 

 ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE SYLVANIA

 Zdroj: Sylvania - katalog - světelné zdroje, rok neuveden - přibližně 2000 (cz)

příkon / typové číslo: Světelný
tok :**
[lm]
Odstín: Barevná
teplota:
[K]
Stř.
doba
života:
[hod]
Obj.číslo:
Typové jméno:
(podle katalogu)
F36W/125-ST 2350 bílá 4000 * 01417 STANDARDní zářivky
F36W/129-ST 2850 teple bílá 3000 * 01419 "
F36W/133-ST 2850 bílá 4300 * 01416 "
F36W/154-ST 2500 denní bílá 6500 * 01420 "
F36W/827 3350 teple bílá 2700 * 01514 LUXLINE plus New Generation
F36W/830 3350 teple bílá 3000 * 01511 "
F36W/840 3350 bílá 4000 * 01510 "
F36W/860 3250 denní bílá 6000 * 01512 "
F36W/GRO 930 GRO-LUX 8500 * 01524 GRO-LUX
F36W AQU/174 * Aquastar 10000 * 02222 AQUASTAR
F36W/5000K 3250 (denní bílá) 5000 * 00718 DAYLIGHTSTAR
F36W/ACTINIC 3250 Actinic (modrá) * 00726 CORALSTAR
F36W/172 2300 (denní bílá) 6500 * 02219 ACTIVA
F36W/175 1500 Natural Super 3800 * 01811 Professional Gourmet (potraviny)
 *   neuvedeno; v katalogu je údaj životnosti uváděn jen u halogenových žárovek a kompaktních zářivek
 ** předřadník = tlumivka
 v katalogu jsou uváděna spektrální složení světla jednotlivých typů a odstínů

 

 ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE NARVA Brand-Erbisdorf

 Zdroj: Katalog NARVA (1994)

příkon / typové číslo: Světelný
tok :
[lm]
Odstín: Barevná
teplota:
[K]
Stř.
doba
života:
[hod]
EAN
40 14501
Označení výrobku:
LT 36 W/010 2500 denní bílá 6500 7500 000199 Standard
LT 36 W/020 2850 chladná bílá 4200 " 000212 "
LT 36 W/025 2600 univ. bílá 4000 " 000021 "
LT 36 W/030 2850 teple bílá 3000 " 000236 "
LT 36 W/035 2850 bílá 3500 " 003510 "
LT 36 W/65.1 3250 denní bílá 6500 " 000397 Colourlux
LT 36 W/40.1 3350 chladná bílá 4000 " 000410 "
LT 36 W/35.1 3350 bílá 3500 " 003572 "
LT 36 W/30.1 3350 teple bílá 3000 " 000434 "
LT 36 W/27.1 3350 t.b. comfort 2700 " 000458 "
LT 36 W/075 1700 fresh light * " 003473 FRESH light (potraviny)
LT 36 W/076 1800 nature superb * " 000571 NATURE superb (maso)
LT 36 W/077 1400 lumoflor * " 000632 LUMOFLOR
LT 36 W 1800 barevný spec. * ***   Oceanic Colour
LT 36 W 650 barevný spec. * ***   Oceanic Blue
LT 36 W 2350 (chladná bílá) 4000 ***   Oceanic Light
LT 36 W 2350 (denní bílá) 6000 ***   Oceanic Nature
 * údaj neuveden
 ** předřadník = tlumivka
*** uvedena "životnost" 8000 hod. viz Narva.cz, podrobné údaje chybí.
v katalogu jsou uváděna spektrální složení světla jednotlivých typů a odstínů

 

 ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE dodávané firmou Hagen (výrobce neuveden)

 Zdroj: reklamní leták fy Hagen (zářivky pro standardní kryty na akvária) získaný v maloobchodě (cz)

příkon Světelný
tok :
[lm]
Odstín: Barevná
teplota:
[K]
Stř.
doba
života:
[hod]
  Typové jméno:
(obchodní název)
40 W 3100   4200 *   Sun-Glo
40 W 960   18000 *   Aqua-Glo
40 W 2200   18000 *   Power-Glo
40 W 1610   2800 *   Flora-Glo
40 W neuveden   6700 *   Life-Glo
40 W 1480   6700 *   Marine-Glo
40 W 3160   6700 *   Repti-Glo
 * u všech trubic 120 cm uvedena "životnost" 20.000 hodin (!), zatímco u všech kratších délek max. 9000 hod. a méně
 (bez udání bližšího vysvětlení...)
 jsou uváděny obrázky spekter světla jednotlivých typů

 

 ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE dodávané firmou Teslamp (dříve Tesla Holešovice)

 Viz zářivky Teslamp - web fy Teslamp (v době zveřejnění zde (25.8.2002) bez uvedení jakýchkoli podstatných technických  parametrů...) - nyní jsou stránky veřejnosti nepřístupné (2004-01), firma je v konkursu.

V současné době (2004-02) je nástupnickou firmou Novalamp.

 

Vladimír Pelikán

 

AKVÁRIUM  PELIKÁN  -  ZPĚT  NA  TITULNÍ  STRANU