DROBNOSTI ZE SVĚTA
nejen akvarijních rostlin

2002-2004


(12. 9. 2004, aktualizováno 21. 10., 24. 12. 2004 - viz níže) AQUA TERA FÓRUM


Nový časopis AKVA TERA FÓRUM
"Překvapení odhaleno" (... ale co bude s AT?)

   Jiří Plíštil na svých stránkách v koordinaci s uvedením na rychnovské výstavě akvarijních ryb a setkání akvaristů (11. - 12. 9. 2004) představil nový časopis v češtině (stránka na pův. odkazu byla zrušena), jehož první číslo by mělo vyjít v lednu 2005. Zdá se, že konkurence se rozhýbala i v oboru akvaristických časopisů a budeme si mít z čeho vybírat a dozvídat se novinky ze zahraničí. S příslušnou dávkou vlezlé reklamy - ostatně - jak jinak, že?
Diskuse k novému titulu byla zahájena na akvarista.cz, výpis celého diskusního téma...

   Vývoj časopisu Akvárium-terárium sleduji jen okrajově, protože akvarijní rostliny a okrasná rostlinová akvária se z něj už dávno vytratily a (např.) chov "brouků" podle mého názoru do akvaristického časopisu nepatří. Každý nový titul na českém trhu je ale bez jakýchkoliv pochyb přínosem, o úspěšnosti nakonec stejně rozhodnou čtenáři svými penězi (spolu s inzerenty :).
   Předpokládám, že rychnovské "tamtamy" nám donesou více informací i o osudu časopisu Akvárium-terárium, který se jen s obtížemi dokázal privatizací transformovat ze starého (totalitního) formátu do nového prostředí se svobodným přístupem k informacím, aby dostatečně zaujal širokou čtenářskou (akvaristickou) veřejnost.
Akvaristika dnes už není jenom ichtyologie.
   Bude jistě zajímavé sledovat, jak bývalý šéfredaktor AT Jindřich Novák povede redakci nového časopisu a zda staré manýry, jako např. neautorizované zásahy do přijatých textů, podobné cenzurním zásahům komunistické éry, zůstanou v redakci "starého a opuštěného" časopisu Akvárium-terárium...

   Odchod šéfredaktora Jindřicha Nováka z AT je potvrzen i v jeho posledním - říjnovém čísle (úvodník).
Co mě však zaujalo mnohem víc, byla "recenze"/reklama na Ratajovu staronovou "revizi rodu Echinodorus", kterou zde odcházející šéfredaktor zanechal coby smutný památník období, kdy peníze zaplacené za "nezávislý posudek" byly/jsou přednější, než elementární fakta. Zde autor RNDr. Novák zjevně "přehlédl" ověřenou skutečnost, že v Africe žádné z Ratajem uváděných "afrických" druhů nerostou a Afrika není přirozeným domovem žádného šípatkovce. Mimo jiné napsal (bez jakékoli další poznámky):
   "...Zvláštní pozornost a dlouhý komentář věnuje autor i stále diskutovaným druhům africkým...."
Samozřejmě, že o této skutečnosti (neexistence afrických šípatkovců) je dnes již bývalý šéfredaktor AT RNDr. Novák (i členové redakční rady AT) dobře informován. Ale když jde o peníze, ověřená fakta musí na hanbu klečet do kouta.
Symbolická tečka (?) za další érou redigování časopisu AT.
Změní se něco k lepšímu?

1. číslo časopisu AKVA TERA FÓRUM rozesláno na
ADRESY UKRADENÉ Z DATABÁZE REDAKCE AT?

   V listopadu (november) 2004 jsem obdržel výtisk (2 dvojlisty A4) reklamního "nultého" čísla ATF s poštovní poukázkou pro zaplacení předplatného. Odesílatelem byla A.Q.A. s.r.o. Kladno. Podivil jsem se, jak se tato firma dostala k mé adrese (nikdy jsem s ní nebyl v kontaktu) i nad skutečností, že je mi nabízeno předplatit si "zajíce v pytli" u firmy Mimoza s.r.o., Kladno. Nevěnoval jsem tomu však zvláštní pozornost, s ohlasy akvaristické veřejnosti jsem se nesetkal.
   Těsně před vánočními svátky byla spuštěna reklamní kampaň naostro a po republice byly rozeslány zřejmě tisíce výtisků 1. čísla ATF ročníku 2005. Ohlas na tuto akci se objevil v souvislosti s reklamou vkládanou do diskusního fóra
(1), (2), (3). Z dosud získaných ohlasů a informací (ověřených i v redakci AT) je zřejmé, že reklamní výtisky ATF byly rozeslány s pravděpodobností blížící se jistotě na adresy ukradené z databáze AT - autorů i přímých předplatitelů. Prohlášení současného šéfredaktora AT zřetelně poukazuje na to, kdo neoprávněně naložil s databází redakce AT ve prospěch konkurenční firmy a projektu. Je otázkou, zda se vydavatel časopisu Akvárium-terárium bude podobným kriminálním praktikám bránit soudní cestou (firma byla zjevně poškozena - a nejenom únikem databáze adres předplatitelů a autorů, ale zřejmě i "převedením" platících inzerentů již do 1. čísla ATF).
Nemůže být zřejmě pro nově vznikající časopis nic horšího, než použití podobné nefér metody k poškození konkurenta a přinejmenším těžký konflikt zájmů jeho nového šéfredaktora - RNDr Jindřicha Nováka. Celá kauza může mít ještě dohru i z pohledu zákona o ochraně osobních údajů, kde redakce AT (tedy především šéfredaktor) je povinna chránit svou databázi a neposkytnout ji dalším firmám ke zneužití.
Že databáze zneužita byla, o tom z dosavadního průběhu a indicií nemůže být pochyb.


(12. 9. 2004, průběžně doplňováno) KURIOZITY NA FIREMNÍM WEBU
fy Karel Rataj, syn a otec
TEXT: SNŮŠKA NESMYSLŮ :-)


Nová "REVIZE" RODU ECHINODORUS Rich. od Ratajů
aneb
ať se botanici smíchy třeba potrhají... {:o))

   Prohlédl jsem si letošní "novinku z dílny na dezinformace" Rataj otec a syn.
Jmenuje se "Nová revize rodu Echinodorus Richard, 1848 (Alismataceae)", autorem je Karel Rataj (?).
Líbivě zpracovanou publikaci s množstvím kreseb a fotografií, zjevně určenou spíše akvaristické veřejnosti než vědeckému fóru. Svým jménem tuto publikaci zaštítil aqua - Journal of Ichthyology and Aquatic Biology jako mimořádné vydání č. 1, březen 2004 (něm. prosinec - dec. 2003).
Na fotografiích (viz např. obálka) je m.j. prezentován sám majitel-vydavatel Heiko Bleher včetně fotografií a fotografované novinky (?) "Echinodorus heikobleheri n. sp".
ISSN 0945-9871, vydal Aquapress - Heiko Bleher (heiko@pmp.it), Itálie - (Aquapress - I-27010 Miradolo Terme (Pavia) - Italy, aquapress@pmp.it www.aquageo.com, ruská prezentace Aquapress Bleher).
Vytištěno v českém, (anglickém, německém), jazyce.

   Účel této "nové revize" je zřejmý - administrativně (v "souladu" s Mezinárodním botanickým kódem) a "na truc" vědecké práci Haynese a Holm-Nielsena (Alismataceae) uvést "v platnost" stejné nesmysly a podvody, které byly již dávno publikovány a vyvráceny.
Pro její obsah platí v plném rozsahu to, co jsem napsal k textům Rataje otce a syna už dříve:
Tisícerým opakováním se může stát "lež pravdou" pouze v reklamě na zboží (akvarijní rostliny), nikoli však v oblasti vědeckého publikování.
Otázkou je, jak je vůbec možné, že "mezinárodní vědecký časopis" (?) je ochoten něco podobného vydat pod svým jménem. (?!?) V době šíření hromadných SPAMových nabídek na získání "univerzitního" diplomu zaplacením nevelké částky, asi není čemu se divit...
Nová Ratajova "revize" je v každém případě typickým (Češi prominou - šumperským :o) kocourkovským příspěvkem našemu vstupu do EU...

   Reakce na Ratajovu "New / Neue Revision" ze zahraničí jsou prozatím zdrženlivé, je cítit údiv, v nastávající akvaristické sezóně jsou každopádně očekávány velmi živé diskuse.
Např. 23. 10. 2004 na setkání "Förderkreis Echinodorus: FKE-Treffen 2004" v Německu budou mít na téma "poslední Ratajova revize" přednášku H. MühlbergC. Kasselmannová. Bude zajímavé sledovat, jaké stanovisko k "nové revizi" zaujmou (nejenom tito) botanici. Jenom připomenu, že C. Kasselmannová poprvé publikovala v roce 1984/5 výsledek cesty do Afriky jako pátrání po původu Ratajova "afrického" šípatkovce (uruguajského ;o)...
H. Mühlberg je znám jako autor jediné slušnější knihy o akvarijních rostlinách v zemích bývalého socialistického východního bloku - (Das große Buch der Wasserpflanzen), současně coby autor chybného pojmenování hybridní rostliny Echinodorus 'Beauty Red' jako Echinodorus barthii. Tímto popisem se dopustil stejné chyby, jakou Rataj opakuje hromadně navzdory pravidlům botanického názvosloví stále dokola i v poslední "nové" revizi rodu Echinodorus. Uměle vytvořený hybrid totiž nemůže být platně uznán jako nový botanický druh, a to ani tehdy, pokud autor (viz Rataj) bude tento svůj vadný postup uplatňovat několikrát opakovaně.

K tématu se později určitě vrátím (v samostatém textu nebo v dodatcích k již napsaným).


(1. 6. 2004)


CO JE VĚTŠÍ "ATRAKCE": VELKOOBJEMOVÉ AKVÁRIUM NEBO POČÍTAČOVÁ ANIMACE?
Pár slov k filmu HLEDÁ SE NEMO...

   V akvaristickém diskusním fóru proběhla výměna názorů na vhodnost či nevhodnost pořízení velkého (především extrémně vysokého) akvária jako reakce na laický dotaz k tématu. Při té příležitosti jsem si vzpomněl na báječné zážitky (nejenom dětí) v kině při sledování filmu Hledá se Nemo a nabízející se možnosti využití moderních technologií...
Posuďte sami, do jaké míry má tato vize šanci uspět...

Velikost akvária by měla být odvozena od záměru, který sledujeme - zda chov ryb (a kterých konkrétních druhů) - nebo zda okrasné akvárium s rostlinami, či zda jen chceme "atrakci, aby ostatní viděli...".

Základní neznalosti zájemců o zřízení velkého akvária a jejich představy často brání tomu, aby akvárium mohlo být úspěšně postaveno, založeno a bylo dlouhodobě "údržbyschopné". (To je také důvod, proč je dobrých příkladů tak málo...).
Nápady a sny majetných laiků, kteří se pro velké akvárium rozhodli, jsou často neslučitelné s přírodními principy a životem ryb i ostatních živých organismů.

Pro tento typ lidí bude zcela jistě obrovským přínosem rozvoj velkoplošných zobrazovacích panelů řízených počítačem, kde animované ryby zcela věrné přírodním předlohám (viz "spořiče obrazovky" běžně dostupné pro PC) budou akváriem proplouvat bez nároků na filtraci, kvalitu vody, krmení a pravidelnou údržbu, a přes vysoké pořizovací náklady bude jejich dlouhodobý provoz mnohem levnější, než provoz a údržba obřího akvária se skutečnými živými rybami, rostlinami a ostatními živočichy.

Velmi žádanou profesí pak budou "akvaristé-programátoři", kteří budou schopni vytvořit 3D obraz akvária individuálně pro každého zákazníka (nebo poskytnou řadu "typových" řešení, aby si každý mohl vybrat podle svých představ)...

Kdo viděl film Hledá se Nemo (v orig. Finding Nemo),
http://www.imdb.com/title/tt0266543/photogallery
dobře ví, co mám na mysli.
HLEDÁ SE NEMO
(FINDING NEMO) - PIXAR Nejenom že je v možnostech dnešní techniky takovou virtuální realitu vytvořit a zobrazit, ale v podobě konkrétního polidštěného příběhu i působit na společnost lidí, aby zbytečně netoužili po nejatraktivnějších mořských rybách a živých organismech, které nelze množit v zajetí, ale jen odchytávat živé v moři.

Všem, (a nejenom těm) kdož si chtějí pořídit "velkou atrakci" do svého bytu, firmy apod. vřele doporučuji podívat se na tento nádherný film na plátně kina s dokonalou reprodukcí obrazu i zvuku. Je možné, že jejich touhy poté získají jinou kvalitu a může se stát, že přijdou na to, že obrovské akvárium s nutností každodenní péče a poměrně náročnou pravidelnou údržbou není přesně ono, co jim vyhovuje z dlouhodobého hlediska.

Hledá se Nemo
Finding Nemo
Finding Nemo - The Official Website
PIXAR - Finding Nemo


(15. 5. 2004)

Z AKVARISTICKÉ DISKUSE ŠUPEM NA PORNOSTRÁNKY?

   Chcete diskutovat o akvaristice? Budete odesláni na PORNOstránky...
   Zamyslete se nad bezpečným surfováním po Internetu!

   Nejméně od 13.5. do 15.5.2004 (večer po zveřejnění upozornění byl problém nakrátko odstraněn, avšak od rána (?) 17.5 byla doména akvarium.cz několik hodin opět zdrojem závadné funkce zabudované ve stránkách) měli návštěvníci diskusních stránek akvarium.cz možnost ověřit si na vlastním počítači a prohlížeči, jak jej mají chráněný proti vložení škodlivého kódu ilegálně umístěného do webu na nedostatečně chráněném serveru. Na obrázku v odkazu je zachycen běh událostí, jak je z původní adresy návštěvník proti vlastní vůli převeden na adresu jinou (viz ukázka zdrojového kódu příkazu, který byl do html textu za tímto účelem vložen). Na stavovém řádku prohlížeče je zřejmý celý průběh až do zablokování načtení programu Iesearch.exe do počítače zákazem ActiveX. Toto je však možné ve stavovém řádku IE pozorovat jen na pomalých linkách do cca 64kbit/s, u rychlého načítání dat jsou změny ve stavovém řádku nepostřehnutelné.

   Soubor *file.html* resp. *a.html* z vloženého (neviditelného) příkazu ke stažení z URL
http://mazinsky.chat.ru/file.htm a http://atraff.com/go.php?uid=38
obsahuje další příkazy ke stažení větvící se řady souborů, čehož (zdaleka ne jediným) důsledkem je nechtěné "zaparkování" návštěvníka z akvarium.cz na pornostránce
http://www.008k.com/delay/f1.php?
id=555555&c=e6u1K0Ix8pm45vsh78Zr3D5tsCmRI657
dále pak přes
http://666666.theteensporn.com/teens/
stažení a instalace tzv. malware (spyware) souborů do jeho počítače ( C:\Program Files\Internet Explorer\Iesearch.exe ). Pokud ovšem není alespoň částečně chráněn (přinejmenším) individuálním nastavením vysokého stupně zabezpečení prohlížeče MS IExploreru (alespoň zákaz spuštění souborů a programů v sekci <iframe>, ActiveX, skriptů apod.), nebo ještě lépe dobře nastaveným firewallem chránícím počítač před útokem zvenčí a (samo)instalací nevyžádaných škodlivých programů. Současně se spolu s dalšími soubory ukládají do počítače cookies z ruské URL rambler.ru, také atraff.com.

   Pro zkušenějšího uživatele nakonec po určitém trápení a tápání není nepřekonatelným problémem uvést vše do původního stavu, nicméně prográmky typu AdAware či SpyBot zde nemusí být vždy stoprocentně účinné.
Ač nemám dostatek znalostí k přesnému popisu a k vyzkoušení všeho, co provedou nic netušícím návštěvníkům soubory stažené přes načtené stránky diskuse akvarium.cz (kdokoliv si může důsledky vyzkoušet na vlastním počítači ;o), chtěl bych tento příklad uvést jako varování všem, že se vyplatí zjistit si základní informace, co je to BEZPEČNOST uživatele internetu a jak se podobným kriminálním aktivitám bránit. Je vidět, že i na prvoplánově neškodných stránkách se může nacházet skrytý obsah, který může vyvolat neočekávané důsledky.

Opakované pirátské zásahy (napadení) nedostatečně chráněného serveru akvarium.cz je snad lépe nekomentovat vůbec.

P.S.: Pro případné zájemce mám uschovány soubory (viz obr.), které částečná aktivace celého řetězce zanechala v mém počítači (včetně upraveného zdrojového kódu stránky). Znalec z jejich obsahu dokáže přesně popsat, co nastane po spuštění v nechráněném počítači.

Zájemcům o prostudování problematiky ochrany před nevyžádaným umístěním cizích souborů do počítače připojeného k internetu doporučuji tyto stránky: www.spyware.cz a www.viry.cz.


(22. 9. 2003) AQUAJOURNAL 96
POHLED NA VÝSTAVU
ROSTLINOVÝCH AKVÁRIÍ

KLEPNUTÍM ZÍSKÁTE
VĚTŠÍ OBRÁZEK

GALERIE ROSTLINKÁŘSKÝCH SNŮ?

Z českých akvaristických (klubových) výstav se pomalu ale jistě stávají přehlídky obchodních firem, které svou přítomností pomáhají udržet ekonomické výsledky pořadatelů v kladných číslech. Někdy si návštěvník může připadat jako na tržišti, kde je nutno předem zaplatit vstupné...
Při občasných prohlídkách internetu a vyhledávání informací jsem narazil na mimořádně kvalitně zpracovanou galerii okrasných rostlinových akvárií (odkaz níže). Rukopis Takashi Amana je zcela zřetelný, nepřehlédnutelná je i značka ADA (Aqua Design Amano) vyleptaná do čelního skla akvárií. Na japonských stránkách si ale moc nepočteme (občas lze vydedukovat některé technické údaje o akváriu).
Důvodem, proč na galerii upozorňuji, je skutečnost, že zjevně obchodně zaměřené stránky nabízejí i obsah, který o celé řády předčí úroveň českých klubových výstav v oblasti předváděných akvarijních rostlin a rostlinových akvárií, a to i firem, které neskrývaně zkoušejí napodobit úspěšný scénář Takashi Amana a jeho cestu k obchodnímu úspěchu. GALERIE OKRASNÝCH AKVÁRIÍ

(TAKASHI AMANO - JAPONSKO)
To, co lze s trochou ironie nazvat "českou opičárnou" ;-) v moravské režii - ve stopách slavného Amana, je však japonskému originálu na hony vzdáleno. Emerzně vypěstované "kytky" narychlo nasázené do písku a vody a nabízené zákazníkům jako hotová akvária se zarostlými k prodeji připravenými "amanovskými" akvárii nic společného nemají.
Dva zcela odlišné způsoby, jak dělat obchod...

Aqua Gallery 1
Aqua Gallery 2

Pro ty, kdož využívají rychlejší připojení, než telefonní linku s modemem (dial-up) a nechce se jim "proklikávat" desítkami odkazů na větší obrázky, poslouží souhrnný přehled všech (stahování potrvá déle...):
Galerie snů 1
Galerie snů 2


(1. 7. 2003, aktualizováno 8. 11. 2007)

Fialové zářivky netřeba, RYBY SVÍTÍ SAMY :o)

   V pondělních tištěných Lidových novinách (LN 30.06.2003) jsem si všiml zprávičky s fotografií, kde je představen výsledek cílených genových manipulací - světélkující ryba (Zebra fish TK-2). Pohledal jsem trochu po stránkách, kde je o těchto rybách zmínka, a našel jsem i fotografie.
   Poněvadž se nejspíš jedná o první, ale (v akvaristickém oboru) určitě nikoli poslední uměle vytvořený komerčně velmi atraktivní organismus, bude jistě poučné sledovat, jak tento "průkopník" zajímavých genových manipulací využitelný v akvaristickém oboru pronikne i do českých akvárií.
   Takto atraktivní ryby mají jednu "výhodu". Člověk je nemůže v přírodě vyhubit, a tak lidská chamtivost a touha po specialitách, které nikdo jiný nenabízí, bude ukojena pouze jedinci odchovanými v zajetí. Otázkou je, zda jejich produktivní odchov (a tím i velké množství ryb vhodých k prodeji a další reprodukci) je vůbec možný. Podle dostupných zpráv budou prodávané ryby neplodné, neschopné dalšího množení. Zda se jedná o záměr bezpečnostní (aby se ryby nemohly rozmnožit ve volné přírodě), nebo spíše obchodní (monopol na dodávky atraktivních světélkujících ryb), lze odvodit od skutečnosti, že světélkující rybky by byly v přírodních podmínkách snadným úlovkem predátorů - dravců. Jedná se nejspíš o nevyčerpatelný obchodní "zlatý důl" přístupný pouze vysoce kvalifikovaným a specializovaným pracovištím. Navrhovaná kusová cena tomu (zatím) odpovídá.
Druhově se jedná o albinotickou zebřičku (pův. Brachydanio rerio) s (do embrya) uměle vloženým genem světélkující medůzy.

Jsem zvědav, jestli se začnou objevovat také noví, v laboratořích vytvoření, křiklavě barevní "mutanti" akvarijních rostlin. Fantazii se meze nekladou... :o)

Další informace (angl.):
http://publish.gio.gov.tw/FCJ/past/02082331.html
http://www.gcas.org/articles/info_amazing_tk2.html


podobný článek (česky):
Geneticky modifikovaná ryba pro akvaristy

Po další krátké zprávě (26. 9. 2003) s fotografií GM zebřičky jsem se porozhlédl po internetu, jak se rozvíjí nabídka geneticky upravených rybek. Kromě jednobarevných ryb TK-1, TK-2, už jsou připraveny i vícebarevné TK-3. Ukazuje se, že kromě zmíněných zebřiček jsou zeleně světélkující TK-1 ryby druhově Oryzias latipes. V blízké budoucnosti se nejspíš dočkáme velkého nárustu množství geneticky upravených druhů, které naplňují představy laiků o atraktivitě akvarijních ryb. Jejich masové rozšíření (pokud nebude možné jejich rozmnožování u chovatelů tradičním způsobem) lze těžko předpokládat, distribuce ryb z jediného místa na světě je příliš drahá a ztrátová, než aby mohla pokrýt poptávku v rozumných cenových relacích.
Kdo má zájem o aktuální informace, může prohledávat Internet pomocí již zmíněných klíčových slov, případně dalších, která nalezne v následujících odkazech:

A Fluorescent Pet
GM fish glows in the bowl
Glow-in-the-dark fish a bright idea?
Pet Fish that Glow in the Dark Confiscated


(11. 9. 2002)

CERTIFIKÁTY A RAZÍTKA (už zase !)

   Jak neslavně dopadlo parlamentní rušení zbytečných razítek (viz Živnosti, akvaristická školení a řádění úředního šimla...), jsem psal už dříve. Při čtení posledního AT (9/2002) jsem objevil ve "společenské rubrice" (obvyklý prostor pro lobby a PR (Public Relations)) "projev k českým akvaristům" pana Franze Scherleitnera - předsedy (prezidenta - chcete-li) Evropské asociace akvaristů a teraristů (EATA), kde české akvaristy zastupuje Unie akvaristů ČR - Akva CZ. Protože zdaleka ne všichni akvaristé a chovatelé si kupují AT, snad nebudu popotahován za porušení autorských práv, když tento projev zveřejním i na internetu (když českým akvaristům, tak asi všem... ?!).

   Otázkou je, zda právě toto je ta správná cesta, která skomírající "organizované" akvaristice přinese oživení prostřednictvím vytvoření dalšího razítka (tentokrát už opravdu i pro chovatele...). Nebudou ty "levné importy z Dálného východu", kterým se chce pan Scherleitner bránit záplavou razítek, levné právě proto, že tam žádná nesmyslná razítka nikdo nepotřebuje? Připomínám, že diskriminační opatření z Německa a dalších evropských zemí (stavební firmy apod.) naši podnikatelé i zemědělci měli možnost dostatečně pocítit v posledních deseti letech. Hurá do toho!

P.S.: Díky zveřejněnému textu v AT začnu možná (po svém) rozumět "alergii" pana Krouského (Akvárium zal. 1899 - Praha) na unii AKVA CZ. Bude jejím "evropským" cílem šířit podobné aktivity, jak naznačil předseda EATA?


Časopis AKVÁRIUM ŽIVĚ je tady!

   Pokoušel jsem se koupit první (září 2002) číslo tohoto časopisu v Brně. Neměli je v Globusu (AT tam prodávají běžně) ani v Hypernově. Plánovaný náklad 10.000 ks by měl být na pultech vidět! Není. Nakonec jsem si mohl první číslo prohlédnout v akvaristické prodejně a objednal jsem si časopis k pravidelnému odběru. PNS (apod.) bych to nesvěřil, poněvadž přeložení velkého formátu (při tloušťce časopisu) a nacpání do schránky by jej nevratně poškodilo.
Docela mě potěšila slušná technická kvalita fotografií (což se o AT říci nedá) a hlavně - poprvé v ČR otiskli výsledky první světové soutěže o nejkrásnější akvárium (2001) i s fotkami. Tím to u mě (pro začátek) vyhráli. Uvidíme, jak se bude tento dvouměsíčník vyvíjet dál...


První číslo
větší obrázek

   Pro ty, kteří nevědí, kde si mohou časopis objednat, uvádím údaje uvedené v časopise:
Objednávka, cena jednoho čísla u prodejce 99,60 Kč, 185 Sk (září - september 2002). Slevy pro předplatitele.
Vydavatel: Aquapress s.r.o., Květnová 69, Vráž 267 11
tel. 0311 625 473 (pozor na přečíslování 21.-22. 09. 2002!)
mobil: 0776 647 460
e-mail: aquapress@email.cz
šéfredaktor: František Kolín

   Když už jsem zmínil ty fotografie - myslím, že pro původem české akvaristické knihy (byť textově-obsahově mohou být dobré) je typická na první pohled jejich snížená kvalita - nejen díky špatné (resp. žádné) předtiskové úpravě, ale hlavně díky nekvalitním podkladům některých autorů - špinavá či poškrábaná skla akvárií, historií desítek let vybledlé barvy apod. A pak se divte, že v AT (zcela po právu) kritizují špatný překlad do češtiny (např. v Degenově atlasu ryb), ikdyž textu je tam nepatrně. Kritizovat kvalitu fotografií už by si asi netroufli!
{:o)

Vladimír Pelikán


(22. 5. 2002)

ŽIVNOSTI, ZÁKON, "ochrana" zvířat a "rekvalifikace"

   2. května 2002 Poslanecká sněmovna PČR zrušila (novelizací živnost. zákona) všechna vládní nařízení, která ukládala živnostníkům (např. obchodníkům s "pet" zvířaty) a jejich zaměstnancům nesmyslná školení a "kvalifikační" požadavky s termínem splnění do března 2003.

   V platnost toto vejde až po schválení Senátem PČR a Prezidentem ČR.
Je zřejmé, že POVINNÉ "REKVALIFIKACE" tímto zcela ztratily smysl (a nejspíš také "klientelu"). Připravovaná euronovela přinese další změny (snad od 1. 1. 2003), avšak doufejme, že naši poslanci zachovají zdravý rozum (alespoň v těsně nadpoloviční většině jako tentokrát). Evropské právo podobné nesmysly nikdy nežádalo.

ZÁKONNÁ OCHRANA ZVÍŘAT

   V Německu byl nedávno přijat zákon na ochranu zvířat. I u nás máme zákony, které chrání zvířata před týráním. Dokonce jsou uzákoněny veterinární kontroly, kterým podléhají i akvaristické obchody, chovy, velkoobchody apod. Neslyšel jsem dosud o jediné kontrole, která by v těchto provozovnách proběhla. (Vy ano?)

Je značný rozdíl mezi tím, jak vidí ochranu zvířat zoologové, biologové, veterináři na straně jedné. Na druhé straně pak stojí různí "aktivisté" (třeba z řad majitelek -ů psů a koček), kteří si nárokují "svobodu" pro své miláčky (včetně práva neomezeného odkládání výkalů kamkoliv, pohyb ve veřejných i cizích soukromých prostorách - bez ochranných košů = psi, atd. atp.).

   Proto je vždy nutno posuzovat konkrétní obsah zákona, nikoli jen jeho název. Byly stížnosti na vysoké úhyny ryb z dovozu (Asie apod.). Na veřejnosti se o tom moc nemluví, ale čísla, která se občas objeví, hovoří až o 90 % uhynulých jedinců na cestě: odchyt-příroda (nebo chov v přírodních podmínkách) -> obchody + doprava -> zákazník ("spotřebitel").
Není divu. Mnohdy ryby nejsou dlouhou dobu krmeny. Při jejich koncentraci v nádržích by nakrmení nutně vedlo k problémům s kvalitou vody (nejen při další přepravě). Nakonec to platí i v mnoha maloobchodních prodejnách (můžete si ověřit).

   Někdy mám dojem, že neschopnost (a neochota) mnoha lidí zjistit si ZÁKLADNÍ informace o chovu ryb, které si kupují, je "KONEČNÝM ŘEŠENÍM" pro ty, co přežijí útrapy cestování po světě. Kdybychom tedy chtěli skutečně principiálně ochránit zvířata před týráním (a sem patří i "infarktově vypasení" psi a kočky), asi bychom museli ZAKÁZAT PRODEJ A CHOV V DOMÁCNOSTECH, jako cílovém umístění všech živočichů. Zde totiž žádná kontrola není (a nemá právo být). Ale k tak RADIKÁLNÍMU opatření se nikdo neodhodlá. Na takové opatření by doplatili i kvalifikovaní chovatelé, kteří často rozmnožují druhy v přírodě ohrožené, či dokonce vyhynulé. Proto se byrokraté (tlačení zájmovými lobby) snaží vymýšlet různá "nařízení" pro profesionály. Těch je mnohem méně - a jsou na očích.

   Ale to už je právě ta míra "rozumnosti" přijatých (a nutně málo účinných) opatření, která nejdou (a ani nechtějí jít) k podstatě věci. A tou jsou právě naše domácnosti a zvířecí "mazlíčci", často týraní v přesvědčení majitelů, že pro ně dělají "to nejlepší"...

   Znáte skutečné potřeby vašich zvířátek ?

Vladimír Pelikán


   "...Dej BLBOVI úřad, vymyslí PAPÍR..."

   (6. 1. 2002... poslední aktualizace: 4. 5. 2002)

Vysvětlení problematiky akvaristických živností      
Akvaristické živnosti - oficiální vládní výklad      
Archiv diskusích příspěvků k danému tématu      

   Volal mi jeden vyděšený známý, jestli už jsem slyšel o tom, že zase budou (nejen) chovatelé rybiček muset zaplatit za nový živnostenský list... Prý mu jedna firma poslala nabídku "rekvalifikačního týdenního kurzu" pro akvaristy - chovatele, s plánovanou částkou za dopravu, školení, ubytování a stravu přesahující 10.000 Kč. K tomu prý bude muset za novou "koncesní listinu" zaplatit státu další 3.000 Kč...

   Vysvětloval jsem mu, že jako dlouholetý chovatel "ZOOLOGICKÝCH  ZVÍŘAT" [zoologický = zvířecí ?], což je ministerský "terminus technicus" pro skupinu dříve volných (>ohlašovacích<) "zemědělských" živností, mezi které dosud patřil i chov akvarijních ryb a drobných živočichů, při jeho více než dvacetileté praxi (doložitelné nejen doklady o zaplacení nemalých daní státu), by mu měli úředníci tuto praxi uznat jako dostatečnou kvalifikaci, kterou prověřuje navíc TRH zájmem o jeho ryby - obvykle druhy náročné na odchov.
   Novelizace živnostenského zákona z roku 1999 údajně ukládá (alespoň podle údajů uvedených v propagačním zpravodaji a v AT) akvaristům - chovatelům splňovat kvalifikační předpoklady - m.j. středoškolské odborné vzdělání (v oboru), nebo několik náhradních požadavků. Prý tyto požadavky souvisí se vstupem do EU. (Známá to výmluva českého byrokrata...)
   Akvaristikou se zabývám dlouhá léta a bezpečně vím jedno: dosažené vzdělání (rozuměj: potvrzení o absolvování školy, kurzu, školení...) nemá prakticky žádnou souvislost s kvalitou produkovaných akvarijních ryb, rostlin, živočichů atd. Důležité jsou především schopnosti experimentovat, vyhledávat informace a poučit se z chyb. Že jsou nutné odborné znalosti, o tom není pochyb. Pochybnost mám, zda nějaká existující česká instituce (ať už státní či soukromá) je schopna (bez několikaleté vlastní chovatelské či pěstitelské praxe "studenta") předat takovému uchazeči dostatečnou kvalifikaci, aby jeho chovatelská produkce (bude-li jaká) obstála v konkurenci chovatelů >>selfmademanů<< ("samouků"), kteří se k akvaristice dostali především proto, že byla jejich koníčkem a byli ochotni pro své hobby leccos obětovat.
   Často zdůrazňuji, že >>profesionální akvaristika je způsobem života<<, že není příliš slučitelná s dlouhými dovolenými u moře, poněvadž rybičky - a zvláště jejich potěry - bez pravidelné a kvalitní potravy a péče nakonec neobstojí v konkurenci na trhu (u obchodníků i vývozců). Rád si nechám vysvětlit od "povolaných", zda potvrzení o týdenním "rekvalifikačním" povrchním školení o chovu zvířat může nějakým způsobem přispět ke kvalitě produkovaných akvarijních ryb v naší zemi.
   Nejspíš asi tolik, jako neustálé zmnožování a novelizace starých (často komunistických) zákonů přispívá k právnímu vědomí našich občanů... kteří se v platném právním řádu (bez pomoci kvalifikovaného = drahého právníka nedokáží orientovat).

   Představa, že žijeme v právním státě, zřejmě bude ještě dlouho patřit do říše snů...

   Ukázalo se nakonec, že rozruch kolem "přeškolování" profesionálů prověřených léty praxe a TRHEM záměrně způsobili lidé, kteří pořádají "rekvalifikační kursy" za nemalé finanční částky a jejichž hlavním zájmem je na šířené falešné údaje o nutnosti získat nová živnostenská oprávnění nalákat další účastníky jimi pořádaných školení.
Podrobné údaje a dokumenty najdete v článku ... Nevíte co s penězi ? ... (poslední aktualizace 13. 02. 2002)

Vladimír Pelikán


   Echinodorus 'RUDÝ ĎÁBEL'

   (1. 1. 2002)

   Nedělám si legraci - přestože slavíme Nový rok. Hybridy echinodorů "všeho druhu" nám nabízí kdekdo a vyznat se v nich nedokáže ani sám velký "Revizor".
   Na velmi pěkných a současně obsahově kvalitních stránkách našich kolegů - akvaristů z Německa - se to různými novými hybridy jenom hemží:
   Novoroční příspěvek pro milovníky echinodorů: echinodoren.de (Wolfgang Ise) (s pěknou hudbou) a pro ty, kteří si raději prohlížejí stránky bez rámů: 1. možnost nebo 2. možnost. Mají obsah na dvou adresách - kdyby jedna náhodou byla "OFF" (Ach, ta německá důkladnost!)...
(Na stránkách najdete i info o fotografování...)

   A zde je onen Ech. 'Rudý ďábel': Echinodorus 'Red Devil'.
   Červená, hnědá a její odstíny jsou v akvaristice velmi žádané (sem také směřuje cílená hybridizace rostlin). Budiž německým pěstitelům připsáno ku cti, že také uvádějí, z jakých matečných rostlin byl hybrid vytvořen
(viz pěstírna Hans Barth - Dessau: HBD).
Možná, že se podobné praxe časem dočkáme i od našich firem, pokud si ovšem budou "pamatovat" původ vlastních kříženců... {:o)
   No a kdo se chce podívat na pěkné "holandské" akvárium se skalárami (Pteropyllum altum ?) a tygrovaným hybridem leknínu Nymphaea lotus, račte nahlédnout !.

   Pro všechny, kteří neumí německy, mohu doporučit překladové programy (např. PC Translator apod.), pomocí kterých se s notnou dávkou důvtipu dají cizojazyčné stránky přelouskat. Nesmí Vás ovšem překvapit, dočkáte-li se "nepravděpodobného" výsledku - např: Bonsai-Aquarien = poukaz-lenochod tříprstý - AQUARIEN

   Přeji vám šťastný, veselý a úspěšný rok 2002 !

Vladimír Pelikán 

AKVÁRIUM  PELIKÁN  -  ZPĚT  NA  TITULNÍ  STRANU